A trecut la cele veșnice Efimia Porcescu – o creștină evlavioasă și pildă grăitoare de credință! - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

A trecut la cele veșnice Efimia Porcescu – o creștină evlavioasă și pildă grăitoare de credință!

22:48, vineri, 9 februarie, 2018 | Cuvinte-cheie: , ,

Am aflat cu multă întristare de trecerea la cele veşnice a bunicii mele Efimia Porcescu, cea care a educat și a crescut cu multă dăruire și osteneală patru copii: doi băieți, ambii slujitori ai Sfântului Altar, Preoții Constantin și Ioan Porcescu, și două fete, ambele preotese, Vera și Eugenia, dar și 14 nepoți și 13 strănepoți.

Plecarea sa la Domnul constituie o grea pierdere atât pentru mine, care cu regret în aceste momente mă aflu în S.U.A. și nu pot fi alături de familia și rudele îndurerate, cât şi pentru toţi cei care au cunoscut-o şi i-au fost alături pe parcursul vieții sale.

Bunica Efimia, care în acest an a atins frumoasa vârstă de 75 de ani, a fost un model de trăire pentru orice femeie, mamă și bunică creștină. Multe valuri și furtuni i-au pus la încercare credința și statornicia acestei smerite, blânde și iertătoare ființe, care ne va rămâne veșnic în amintire drept un exemplu luminos, care şi-a dedicat viaţa Bisericii și educării în valorile credinței strămoșești a copiilor, nepoților și strănepoților, având o credință creștină profundă redată în viața ei curată.

Este un moment de grea încercare și întristare, această despărțire însemnând o imensă pierdere pentru mine personal, deoarece bunica s-a ostenit în chip pilduitor și la educarea și formarea mea, fiindu-mi mereu un model de statornicie, de credință și de jertfire.

Mă rog lui Dumnezeu să așeze sufletul roabei Sale Efimia împreună cu drepții Săi, în lumina şi iubirea Preasfintei Treimi, iar rudelor îndurerate și celor care au cunoscut-o, le exprim prin intermediul acestui mesaj sincere condoleanțe!

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

 

Nepotul Ion Porcescu,

Seattle Washington State,

S.U.A., 09.02.2018

Contact Form Powered By : XYZScripts.com