Header image

Viaţa după moarte. Istorisirea Ieromonahului Roman (Cropotov)

15:44, luni, 2 ianuarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

VĂMILE — în acest film autorul, redă în detalii prin propria experiență, toate trăirile și suferințele, la care este supus sufletul de către duhurile rele, după ieșirea lui din trup, la trecerea de la pământ spre cer.

Biserica, ca o mamă grijulie, ne învață despre aceste vămi cu multă grijă, având ca izvor de cunoștință pe însuși Ziditorul tuturor, prin descoperirile sau vedeniile date unor oameni, ce s-au învrednicit de aceasta și care cu o mare înfricoșare ne povestesc nouă, despre cele trăite de ei, care ne așteaptă pe toți, dincolo de hotarele acestei vieți.

O asemenea descriere amănunțită avem, în istorisirea „Vămile văzduhului” în vedenia despre cuvioasa Teodora scrisă în viața Sf. Vasile cel Nou de către ucenicul său Grigore.

Istorisirea „Vămile” este o descriere artistică, ce redă o experiență în timpurile noastre, a trecerii sufletului prin cumplitele vămi ale văzduhului.

Această istorisire este folositoare atât celor din Biserica Ortodoxă, cât și tuturor care se pregătesc pentru primirea Sf. Botez.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com