Adevărul despre Societatea Martorii lui Iehova, în baza revistelor ,,Turnul de Veghe’’ și ,,Treziţi-vă’’ (II) - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Adevărul despre Societatea Martorii lui Iehova, în baza revistelor ,,Turnul de Veghe’’ și ,,Treziţi-vă’’ (II)

15:53, miercuri, 1 februarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , , ,

continuare la  https://ortodox.md/adevarul-despre-societatea-martorii-lui-iehova-in-baza-revistelor-turnul-de-veghe-si-treziti-va-i/ 

Un articol în fața căruia Martorii lui Iehova nu găsesc răspuns.

În pofida celor afirmate mai sus, organizația face ceea ce, după cuvintele ei, nu ar trebuisă facă: ea elaborează ,,noi adevăruri’’, care se contrazic cu ceea ce mai înainte a fost numit ,,adevăr’’. Iată câteva exemple:

Din 1879 până în 1928 Societatea Martorii lui Iehova a susținut că Marea Piramidă din Egipt este piatra lor dumnezeiască, iar proiectul acesteia este inspirat la fel ca și Biblia. Este un obiect ce trebuie studiat de către creștini, în scopul cunoașterii și studiului evenimentelor viitoare. De aceea,  cartea  ,,Împărăția vine’’ Studiul Bibliei, vol. 3, publicată de Societate în 1981, conține o mulțime de diagrame și dimensiuni ale camerelor şi coridoarelor piramidei.

Într-un tabel, numit ,,Planul dumnezeiesc’’, ţolii (unitate de măsura englezească) sunt transformați în ani calendaristici. În capitolul 10 se descoperă ,,testamentul” pietrei dumnezeiești, adică al Piramidei (pag 313, ediția 1903). În carte se spune ,,Marea Piramidă… s-a aflat a fi un manual minunat și deosebit ce a fost și este în acord cu toți proorocii, s-a aflat a fi un plan dumnezeiesc deosebit al trecutului, prezentului și viitorului’’ (Turnul de Veghe, 5 iunie 1922, pag 187.)

,,Marea Piramidă Egipteană fiind trimisul lui Dumnezeu în lume, este un martor neclintit  și tăcut al Lui, iar testamentul ei mărturisește despre planul lui Dumnezeu. (Turnul de Veghe, 15 mai 1925, pag 148).

La trei ani după afirmarea celor scrise mai sus, Turnul de Veghe scrie: ,,Faptul că Piramida nu este amintită în Biblie arată că cei ce cred învățăturii Piramidei, nu urmează lui Hristos, ci unei filosofii și științe false.’’(Turnul de Veghe, 15 noiembrie, 1928, pag.341).

,,Ar fi mai înțelept să concluzionăm că toate piramidele, inclusiv și piramida Sfinx, au fost construite de către conducătorii egipteni, sub conducerea lui Satan…  Apoi Satana a încuiat cunoștințele sale în piatra moartă, pe care o putem numi Biblia Satanei și nu piatra dumnezeiască a martorului. (Turnul de Veghe, 15 noembrie, 1928, pag 344.)

Reieșind din învățătura Turnului de Veghe, Marea Piramidă a fost creată de Dumnezeu, apoi de diavol. La început ea a fost martor și prooroc al lui Dumnezeu, iar mai târziu a devenit biblia satanei. Dacă discutăm contradicția dintre  noul adevăr și învățătura precedentă, acceptându-le pe amândouă ca adevăr, atunci  reiese că timp de 50 de ani, cea mai mare parte a învățăturii Martorilor lui Iehova a fost luată din ,,biblia satanei’’ și interpretată de oamenii care ,, nu urmează lui Hristos’’.  A fost acest canal dumnezeiesc sau satanic? Fiecare Martor să-și răspundă sieși.

Pentru explicarea acestor schimbări doctrinare care au avut loc pe parcursul mai multor ani, Martorii lui Iehova  apelează la cartea Pildelor lui Solomon din Scriptură citând: ,,Calea drepților e ca zarea dimineții ce se mărește mereu până se face de ziua mare’’ (Pildele lui Solomon 4,18). Pentru Martori acest verset are înțelesul că lumina lor se mărește, ei devenind mai drepţi.  Dar aceasta însemnă că după ce zarea s-a mărit și ei s-au aflat în ,,lumină mare’’, un pic mai târziu ei se vor întoarce din nou în întunericul în care s-au aflat până atunci. Și aceasta pentru că doctrinele societății au fost schimbate de mai multe ori, în câteva rânduri revenindu-se la vechea învățătură. Iată câteva  exemple:

– Vor fi înviați locuitorii Sodomei și Gomorei sau nu?

                           Da – 1879- Turnul de Veghe, iulie 1879, pag. 8.

                           Nu – 1952- Turnul de Veghe, 1 iunie, 1952, pag 338.

                           Da – 1965- Turnul de Veghe,1 august, 1965, pag 479.

                           Nu – 1988- Turnul de Veghe, 1 iunie, 1988, pag 31.

– Cine sunt ,,înaltele stăpâniri’’ din textul de la Romani 13,1 ,,Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu’’?

Autoritățile statale – ,,Încercați toate lucrurile’’, 1953, pag. 369.

Iehova și Hristos – ,,Martorii lui Iehova în țelul dumnezeiesc’’, 1959, pag. 91.

Autoritățile statale –   Turnul de Veghe, 1 ianuarie 1963, pag. 31.

-Este permis de Dumnezeu transplantul de organe?

 ,,Există oameni ca Martorii lui Iehova care consideră transplantul de organe a fi canibalism’’

,,Treziți-vă’’. 8 iunie 1968, pag 21.

După ce au avut loc o serie de decese ale unor credincioși fideli organizației, ce puteau fi evitate, societatea și-a revizuit părerea, anunțând: ,,Nu există argument biblic ce ar interzice transplantul de țesut de la o persoană la alta, aceasta fiind problema personală a fiecăruia (Gal. 6,6). În viitor, comitetul juridic al congregației nu va lua nici o măsură disciplinară împotriva celor ce vor face vreun transplant.’’

,,Turnul de Veghe’’, 15 martie, 1980, pag 31.

-Sunt permise vaccinurile?

,,Vaccinul este încălcarea înțelegerii veșnice dintre Dumnezeu și Noe’’.

,,Treziți-vă’’, 4 februarie 1931, pag. 293.

La începutul anilor  1950, societatea Martorii lui Iehova a permis vaccinarea.

Se va vedea în viitor cum vor poceda Martorii lui Iehova în privința transfuziei de sânge, care la ora actuală este interzisă și din cauza necesității căreia mulți Martori fideli și naivi au murit deja.

Atunci când un grup de oameni pretinde a fi vocea lui Dumnezeu, dar în același timp se zbate între diverse învățături doctrinare ce se contrazic una pe alta, comportamentul acestuia îl face chiar și pe cel mai naiv om să pună la îndoială învățătura lui.

La 15 mai 1976 ,,Turnul de Veghe’’ făcea următoarea observație: ,,Este o problemă faptul, că noi afirmămcă îl reprezentăm pe Dumnezeu și pe Hristos într-o singură persoană, dar descoperim că doctrina fundamentală a credinței noastre este greșită și revenim la acele doctrine pe care de-a lungul mai multor ani le-am considerat greșite. Creștinul nu poate oscila – și așa, și altfel – în raport cu învățăturile fundamentale. Ce încredere putem avea față de sinceritatea sau judecata acestor oameni?’’ (pag. 298)

După ce nenumărați martori, observând aceste modificări doctrinare pe parcursul mai multor ani au părăsit societatea nedorind să le accepte, Turnul de Veghe apărându-se, exclama:

,,Uneori învățătura organizației noastre este corectată în raport cu punctul de vedere precedent. Aceasta însă, nu merită o atenție deosebită. Acest fapt se poate compara cu călătoria unei corăbii. Manevrând-o pe mare, marinarii o pot îndrepta de la stânga spre dreapta, înainte și înapoi, dar întotdeauna vor înainta spre destinația lor, indiferent de direcțiile opuse ale vântului.’’ (,,Turnul de Veghe’’ 1 decembrie 1981, pag. 27)

Sub aceste cuvinte, care scuză orice modificare a învațăturii precedente, revista a intercalat imaginea unei corăbii ce plutește în zigzag. Dar, astfel cum am văzut mai sus , Societatea, de fapt, se întorcea la doctrina precedentă, iar apoi, renunța iarăși la ea. ,,Lumina’’ Societății de fapt, în loc să lumineze, se preschimba în întuneric.

Acestei situații îi sunt potrivite cuvintele apostolului Pavel, care ne atenționează: ,,Să nu mai fim copii duși de valuri, purtați încoace și încolo de orice vânt al învățăturii prin înșelăciunea oamenilor, prin vicleșugul lor, spre uneltirea rătăcirii. (Efes. 4:14).

Conducerea Societății Martorii lui Iehova cunoaște foarte bine aceste adevăruri menționate mai sus și pentru ca să evitesă dea un răspuns, a preluat o strategie de autoapărare. A ascuns de ochii lumii publicațiile vechi. Pe site-ul oficial al Societății, publicațiile lor se găsesc începând doar din anul 2000, iar în bibliotecile lor, oamenii obișnuiți sau Martorii de rând, nu au acces la ele. Prin acest truc se ascunde adevarul despre Societatea Martorii lui Iehova, care s-a dovedit a fi un prooroc mincinos cu renume mondial.

Дэвид А. Рид. Как спасти вашего близкого из Сторожевой Башни.

Un articol tradus din l. rusă de Pr. Sergiu Rotari, misionar creştin ortodox în Spania.

continuare la  https://ortodox.md/adevarul-despre-societatea-martorii-lui-iehova-in-baza-revistelor-turnul-de-veghe-si-treziti-va-i/ 

User-agent: Amazonbot # Amazon's user agent Disallow: /
Contact Form Powered By : XYZScripts.com