Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA III - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA III

9:41, joi, 25 martie, 2021 | Cuvinte-cheie: ,

Psalmul 17

Maică pururea Fecioară, Doamnă Stăpână, mereu Te voi iubi

Iar al Tău nume, Cerească Împărăteasă, tot neamul îl va slăvi!

Mărturisiți-vă Maicii preablânde, când aveți inima zdrobită,

Ea de vrăjmași vă va păzi, sufletul îl va-ntări, va apăra de ispită,

Căci cu-al Ei lapte îndulcitor, cei însetați, o, grabnica ajutătoare,

Duhovnicește se hrănesc spre Domnul, unica noastră Mijlocitoare!

A credincioșilor minunată-ntărire, ne fii scăpare nouă pe vecie,

O! Preabinecuvântată Maică a lui Hristos-Dumnezeu, slavă Ție!

 

Psalmul 18

Nemărginită slavă Domnului cerurile o cântă, dar și a Ta mărire,

Căci miresmele harului Tău străbat pământul, Fecioară Marie!

Către Ea îndreptați suspinele voastre, cei de fărdelegi înviforați

Și prin fierbinți rugăciuni ai cere Ei ajutor, nicicând nu-ncetați!

La limanul milostivirii Domnului doar Ea vă va duce pe cărărușă,

Iar daruri ca ploaia vor pogorî, când cu psalmi veți bate la a Ei ușă.

Slăviți-O pe Preasfânta Fecioară în fața Altarului lui Dumnezeu,

Lăudați-O ceruri ale cerurilor și-al Ei nume, cei drepți, cântați-L mereu!

 

Psalmul 19

Auzi-ne Preasfântă,  milostivă Doamnă, întru a noastre întristări,

Prin rugăciuni îndreaptă-Ți fața Ta de mamă la grele încercări.

Nici în al morții înfricoșător ceas, te rugăm, Maică, nu ne părăsi,

Ci stai în fața sufletului nostru umil și dezgolit, pentru a-l călăuzi.

În față de  primejdii, duhuri rele, trimite înger de pace, păzitor,

Arată-I  milostiva și blânda față a  Dreptului nostru Judecător!

Astfel,  prin a Ta stare de față, Maică, Domnul iertare să-i dea

Și să-l învrednicească de veșnica odihnă doar de-a dreapta Sa!

 

Psalmul 20

Stăpână Doamnă, Pururea Fecioară, doar cu-a Ta putere mereu

Sufletele, inimile se vor alina și veseli de dulceața numelui Tău!

Întreita-nțelepciune din a Domnului Altar  trimete-o să ne luminăm,

Iar cu darul trupeștilor patimi, învrednicești-ne ca să ne-nfrânăm.

Lumina darului Tău sfânt în ale noastre inimi să strălucească,

Că dulci sunt darurile și cuvintele Tale, ca cei demni să te iubească!

Slavă și cinste, apărătoarei și ajutătoarei noastre grabnice-I cântăm,

Căci cu preacinstitul Ei nume și noi, păcătoșii ne slăvim și Îl lăudăm!

 

Psalmul 21

Dumnezeule, Dumnezeul meu, prea binecuvântata Ta Maică cu milă

Și cu ale Sale  nemărginite îndurări să caute spre a mea fire umilă.

Ca să dobândesc veșnica mântuire cu cereasca-I binecuvântare,

Te chem ziua și noaptea Stăpână și Maică, pururea Fecioară!

Apleacă-Ți urechea, Măicuță ca să ajungă la Tine ruga mea,

Și să mă apere de dușmanii sufletului meu puternica dreapta Ta!

Doar sub umbra milostivirii Tale dulce odihnă am dobândit,

Slavă Tie, Maică Fecioară, păzitoare neobosită și de neclintit!

 

Psalmul 22

Domnul mă paște, iar Tu, Născătoare de Dumnezeu, Îl rogi neobosit,

Să-și întoarcă spre mine Fața dumnezeiască, prin chipul Tău slăvit.

Binecuvântată să fie privirea Ta, ce o îndrepți spre cei ce se căiesc,

Binecuvântată să fie strălucirea feței Tale sfinte, înger ceresc!

Binecuvântat să fie harul Tău sfânt și mila grabnică, neîndoielnic

Binecuvântat să fie cel ce s-a hrănit cu al Tău lapte feciorelnic!

În veci să Te binecuvânteze Apostolii și Prorocii lui Dumnezeu,

Mucenicii, Mărturisitorii și cinstitele Fecioare să Te cânte mereu!

 

Psalmul 23

A Domnului este pământul și plinirea Lui, iar Tu, Stăpână fiind

Împărățești cu El în ceruri, îngerul nostru păzitor pe pământ!

Cu slavă și frumusețe-mbrăcată, mai bine soarele n-ar lumina

Decât înaintea Domnului să ne lipsim de marea mijlocire a Ta!

Pe capul Tău e strălucirea soarelui, iar lumina lunii îți e  la picioare

Altarul Tău e-mpodobit cu stele, veșmintele-Ți întrec orice comoară.

Pomenește-ne pe noi, întru a ta bunăvoință, Stăpână Fecioară,

Fă-ne vrednici să-Ți slăvim sfântul Tău nume, grabnică ajutătoare!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com