Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA IV - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA IV

11:14, miercuri, 30 iunie, 2021 | Cuvinte-cheie:

CATISMA IV

Psalmul 24

Către Tine, Doamnă Pururea  Fecioară, al meu suflet mereu am ridicat,

Ca nicicând să nu mă rușinez cu ale Tale vindecătoare rugăciuni de neîncetat,

Nici să nu râdă de mine vrăjmașii mei cruzi și-nverșunați și dușmanul cel rău

La înfricoșătoarea judecată a Mult Milostivului și Atotputernicului Dumnezeu.

Duhurile rele și pâlcul cel viclean să nu-mi împiedice încetiniții mei  pași,

Iar cursele morții să nu mă acopere, vino, Maică, în sufletul meu nevoiaș!

Fii mie neostenită călăuză spre patria Cerească, Mult îngăduitoare  Stăpână,

Numără-mă cu ceată aleșilor lui Dumnezeu, Maică, Aducătoare de lumină!

Psalmul 25

Prea Sfântă Doamnă, judecă-mă, că eu întru nerăutate am umblat,

Slăbindu-mi puterile, voi nădăjdui mereu spre Tine, că Te-am căutat.

Cu focul iubirii Tale duhovnicești înflăcărează-mi inima mea răcită,

Iar cu brâul curăției Tale, încinge mijlocul meu, Salvatoare neobosită!

În fața ochilor mei sunt nemărginita Ta milă și ale Tale îndurări mari,

Și cu glasul laudelor Tale, Maică mă voi îndulci, fiind cele mai tari!

A Ta Față plină de lumină o vom iubi și Stăpânirea Sacră o vom cinsti!

Cunoscând în veac Ei minunile Ei, doar Numelui Ei Sfânt ne vom mărturisi!

 

Psalmul 26

Prea Sfântă Fecioară, strălucirea cerească a Feței Tale luminare să-mi fie,

Iar  lumina harului Tău să pătrundă și să strălucească a mea minte vie.

Milostivă Maică, înalță de-asupra vrăjmașilor mei înverșunați capul meu,

Să nu întorci a Ta Față de la mine, că eu al Tău Nume Îl voi cânta mereu.

Frumusețea și bunătatea Ta a dorit-O sufletul meu, Împărăteasă Cerească,

Iar inima mea pe Tine Te caută mereu ziua și noaptea, Salvare omenească!

Harul și  milele Tale nu le lua de la mine, că eu între neamuri mereu voi slăvi,

Cinstea cu care Te-a slăvit Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, toate-n veci le voi mări!

Psalmul 27

Către Tine, Maică, Pururea Fecioară voi striga și mereu mă vei auzi,

Iar eu în glasul minunatelor Tale laude mă voi desfăta și mă voi veseli.

Miluiești-mă, a tot Milostivă Maică, în ziua grelei mele strâmtorări

Și mă luminează pe mine, păcătosul, cu lumina purului Tău adevăr.

Spre a noastră mângâiere Te-a dăruit nouă însuși Bunul Dumnezeu,

De aceea ești, Bună Maică, lauda și tăria noastră întru Domnul mereu.

Voi scoate dar și voi bea apa Darului Tău Sfânt din izvorul milostivirii

Și în veac nu voi înseta, urmând calea luminoasă a adevărului și desăvârșirii.

Psalmul 28

Aduceți neîncetat Slăvitei Doamne, Pururea Fecioarei, Stăpânei noastre,

Fiii lui Dumnezeu, slavă, laudă și mărire de pe altarul inimii voastre!

Împărăteasă și Maică, dă-le robilor Tăi umili multă răbdare și putere

Binecuvântează-i pe cei, ce Te slăvesc și Te laudă întru mare  omagiere!

Ascultă suspinele inimilor umilite a celor ce te caută, Maică Blândă,

Auzi-Le  rugăciunile celor ce Te cheamă în ajutor, scapă-Î de osândă!

Urechea Ta să audă glasul nostru, iar mâna gata spre ajutor să O ții

Căci Tu ești unica noastră speranță de salvare, Maică, Iubitoare de Fii!

Psalmul 29

Înălță-Te-voi, Prea Sfântă Fecioară, locaș al Duhului Sfânt mult preafrumos,

Înălță-Te-voi, Stăpână, că m-ai primit în nemărginita-Ți milă, mărinimos

Și m-ai izbăvit de ghearele potrivnicului meu fioros și a vrăjmașului sufletesc,

Nu mă uita nici până la sfârșitul meu pentru păcatele mele, care le săvârșesc!

Înviază-mi, Maică, duhul meu și inima-mpietrită o înmoaie întru pocăință,

Ca și eu să-Ți pot aduce jertfă de slavă și laudă din a mea neclintită credință!

Bucurați-vă ceruri, să se veselească pământul, până când Stăpâna Îi va milui,

Maica noastră, pe credincioșii robi și pe cei săraci cu duhul,  întru care va voi!

 

Psalmul 30

Spre Tine, Stăpână, Împărăteasă și Maică, Pururea Fecioară voi nădăjdui

Și în veac nu mă voi rușina de aceasta, dar necontenit, Maică, Te voi slăvi!

Cu al Tău Dar nemărginit, primește-mă și mă mângâie cu a Ta blândă privire

Căci Tu ești tăria, scăparea și mângâierea pentru a mea neputincioasă fire!

Ești Acoperământul meu sigur, Bună Maică, și neclintită nădejde a mea,

Care nu m-a dat niciodată de rușine și ocară și nicicând nu mă va da!

În mâna Ta îți încredințez viața  și sufletul meu ticălos, Maică Apărătoare,

În ultima mea răsuflare și trecerea prin a văzduhului vămi înfiorătoare.

 

Psalmul 31

Fericiți sunt Maică, Pururea Fecioară, cei ale căror inimi sincer te iubesc,

Prin Cel întrupat din Tine a lor păcate și fărădelegi se acoperă și se curățesc,

Căci din rodul preacuratelor Tale coapse se revarsă cu  multă milostivire

Asupra păcătoșilor, care se vor căi, a Domnului nemărginită, bună voire!

Doar Tu, Stăpână, ești cărarea dreaptă către a cerurilor luminoasă Împărăție,

Căci pe cei ce rătăcesc în noaptea păcatului îi îndrepți cu mare milostivire.

Pe cei ce se abat și calcă porunci Îi luminezi și pe calea dreaptă  neobosit Îi duci

Slavă Ție, Grabnică ajutătoare, apărătoarea cuvioșilor, care speranța ne-o aduci!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com