Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA VII - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA VII

12:04, vineri, 17 decembrie, 2021 | Cuvinte-cheie:

CATISMA VII

Psalmul 46

Toate neamurile de pe-ntreg pământul, bateți din palme, arătând bucuria,

Cântați cu strigări de slavă și triumf întru mărirea pururea Fecioarei Maria!

Căci ea este poarta Vieții veșnice, neabătută spre Domnul, unica mijlocitoare,

Ea este ușa luminoasă a mântuirii creștinilor întru a lor cu Dumnezeu împăcare.

Ea este mângâierea celor ce plâng, nădejdea celor ce se căiesc sincer și neîncetat,

Ea este evlavia, pacea și mântuirea tuturor aleșilor lui Dumnezeu Mult Preaînalt!

Cântați-i cântări de slavă toți cei ce iubiți numele ei sfânt, de-a pururi preacurat,

Cântați-i, căci ea este unica Împărăteasă a cerului și a pământului, cu adevărat!

 

Psalmul 47

Stăpână Doamnă, Preasfântă Fecioară, minunată ești și lăudată întru divinitate

În Biserica aleșilor lui Dumnezeu și în a Domnului veșnică, cerească cetate!

Mai cinstită și mai slăvită decât a Îngerilor și Arhanghelilor luminoase mulțimi,

Întâmpinați-o, Puterilor și  Domnilor, Scaunelor, Heruvimi și Cerești Serafimi!

Preaînălțați-o, că ea șade de-a dreapta Preaiubitului ei Fiu, în veci Preacurată,

Cu a Raiului flori coroană strălucitoare și cu milostivele minuni încununată!

O, cu ce față luminoasă Domnul Îngerilor și a tuturor Sfinților pe ea a primit-o,

Dându-i  un locaș fericit, mai sus de toate Puterile Cerești și în veci a slăvit-o!

 

Psalmul 48

Toate neamurile, toți cei ce doriți să intrați în Împărăția Cerurilor, acestea ascultați,

Rugați-vă cu osârdie pururea Fecioarei Maria, în inimi preasfântul ei nume purtați!

Doar așa, o viață desăvârșită și bucurie nemărginită și nemăsurată veți dobândi,

Că doar ea duce rugăciunile noastre către Fiul ei și Dumnezeul nostru în fiice zi.

Ea, singură, necontenit se roagă la Altarul Preasfânt al Domnului pentru toți noi,

Fiind apărătoarea noastră, dăruită neamului omenesc, mereu ne ajută în nevoi.

De toate neamurile creștinești de-a pururea ea este slăvită, cinstită și închinată,

Preamilostiva Maică a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, Mamă noastră adevărată!

 

Psalmul 49

Prin Arhanghelul Gavriil Bunul Dumnezeu grăiește pururea Fecioarei Maria, vestind,

“Bucură-te, cea plină de daruri, Domnul este cu tine!”, acestea Preacuratei spunând.

Cel Preaînalt a dorit frumusețea și bunătatea ta, că prin tine, Preafericită, se vestește

Mântuirea lumii plină de păcat, unde omul cel căzut și deznădăjduit, se reînnoiește!

Fiica Sionului, palatul tău lăuntric este înfrumusețat și te-ai învrednicit a te pregăti

Întru întâmpinarea Dumnezeului tău, cu El în veci cu preaslăvire în ceruri a împărăți!

Ajută-ne și nouă, preabună, milostivă Maică, știind a noastră păcătoasă neputință,

Ca pocăindu-ne, să ajungem la veșnica, cerească, mult râvnita de noi făgăduință!

 

Psalmul 50

Maica milostivirii, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, te rog să mă miluiești,

Și după mulțimea marilor și minunatelor tale îndurări, ajută-mă să mă curățești

De fărdelegile și păcatele săvârșite de mine prin sinceră și ne-ncetată pocăință,

Revarsă al tău dar peste mine și bunătățile tale nu mi le lua, te rog, cu umilință!

Îmi mărturisesc, blândă Maică, ale mele fărădelegi și păcatele în viață săvârșite,

În fața ta mă văd vinovat și neputincios, Stăpâna îngăduitoare, de ceruri slăvită!

Împacă-ne, milostivă Maică, cu Binecuvântatul Rod al pântecului tău preacurat

Și sufletului meu îi dă bucuria mântuirii tale, la care râvnesc și sper eu neîncetat!

 

Psalmul 51

Nu te lăuda cu răutatea ta, șarpe viclean și pleacă capul tău trufaș, aspidă din iad,

În fața Sfintei și binecuvântatei Fecioare, cea plină de-al blândeții dar nemăsurat.

Cu imensa ei putere în adânc  te va-nămoli, ca pe faraonul cel mândru egiptean,

Iar piciorul ei capul tău îți va zdrobi și întreaga ta stăpânire nelegiuită din neam.

Dreptatea ei atotputernică îți va risipi toată răutatea ta precum nisipul în vânt,

Iar sfințenia ei va preface toată otrava ta distrugătoare în nimic, doar cu un gând.

Astfel noi, toți, cei credincioși din suflet de-al ei mare nume întruna ne bucurăm,

Toate faptele ei preaslăvite și minunate, măririle Domnului cu drag le cântăm.

 

Psalmul 52

Vrăjmașul nebun cu duh mincinos, intrând în șarpe, și-a zis în inimă cu a lui gură,

Că prin femeie îl va izgoni pe-al ei bărbat din a Edenului locaș, din mare a sa ură.

Dar, cât de departe e cerul de pământ, tot atât de departe sunt, dar de  mare folos,

Judecățile Mult Preamilostivului Dumnezeu de gândurile lingușitorului cel ticălos.

Nu te bucura și te îngâmfa, duh necurat, de pustiitoarea și dureroasa femeii cădere,

Căci anume Femeia îți va zdrobi capul tău cel viclean prin triumfătoarea ei putere.

Cu josnica și perfida ta ipocrizie ai săpat groapa pierzătoare spre-a femeii cădere,

Dar cu toată  oastea ta ticăloasă ai căzut în ea, întru a femeii smerenie omagiere!

 

Psalmul 53

În numele tău, Stăpână Doamnă Împărăteasă, pururea Fecioară, mă mântuiește,

Cu ale tale sfinte rugăciuni, blândă Maică, din ale mele fărdelegi mă izbăvește!

Doar tu mă ajuți pe mine mereu, ticălosul și păcătosul, de Dumnezeu Născătoare,

Iar al meu suflet rătăcit îl aperi milos de toate căderile cu milostivă înverșunare.

Astfel, Maică, cu bunăvoință și bucurie îți voi aduce umilă jertfă și laudă măreață

Mărturisind al tău nume sfânt, căci este bun și grabnic ajutător în a noastră viață!

Doar tu, cu a ta dragoste de Mamă față de neamul creștinesc, nemărginit de mare

Prin starea ta înaintea milostivului Dumnezeu, mă izbăvești de orice rea întristare!

 

Psalmul 54

Preasfântă Stăpână și Doamnă de-a pururi Fecioară, ascultă umila mea rugăciune,

Nu trece cu vederea ruga mea, că amărât este cugetul meu, Maică, izvor de minune!

Dreptatea lui Dumnezeu cea mare și Sfântă mă apasă pentru ale mele grele păcate,

Al morții întuneric m-a cuprins și ale iadului spaime m-au năvălit pe neobservate.

Tu, Stăpână, Sfântă Fecioară, care pentru toți necăjiții ești o mângâiere de nădejde,

Ia aminte la neputinciosul meu suflet, care este deznădăjduit  și în mare primejdie!

O, prea milostivă Maică, mângâie-l și cu nemărginita ta îngăduință îl mântuiește,

Că mult poate rugăciunea ta de Mamă către a Stăpânului bunătate, ea ne călăuzește.

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com