Header image

Conferinţa internaţională: „Educaţia din perspectiva valorilor” la Chişinău

22:28, luni, 13 octombrie, 2014 | Cuvinte-cheie: , ,

La Universitatea de Stat din Moldova au debutat vineri, 10 octombrie 2014, lucrările Conferinţei internaţionale: „Educaţia din perspectiva valorilor”.

Lucrările întrunirii ştiinţifice au fost deschise de doamna prorector Otilia Dandara, dr. hab. prof. univ., care a adresat celor prezenţi cuvântul intitulat: “Educaţia pentru valori, o provocare majoră pentru şcoala de mâine”.

La deschiderea festivă a conferinţei a participat și academicianul Andrei Eşanu, dimpreună cu dna Valentina Eşanu, care au vorbit despre rolul credinței și al Bisericii în dezvoltarea socială, culturală și științifică a societății. Totodată, s-au referit la complexul monastic Noul Neamţ, care mereu a fost un centru al culturii şi spiritualităţii creştine în spaţiul nostru. Au fost prezentaţi anii sovietici, când aşezământul a fost închis, iar nevoitorii prigoniţi.

Un scurt mesaj a fost adresat și de dna Ioana Costa, dr. prof. univ., filolog din Bucureşti, care i-a salutat pe cei prezenţi cu deosebite emoţii, deoarece pentru întâia oară este în vizită la Chişinău. A urmat prezentarea comunicării: “Părinţii capadocieni la şcoală”.

Virgil Mândâcanu, dr. hab. prof. univ. de la Universitatea Pedagogică “I. Creangă” s-a referit la “Curriculumul praxiologic integral în sistemul formării culturii învăţării prin tehnologii educaţionale moderne integrative ”.

Deschiderea festivă a Conferinţei internaționale a fost încheiată de părintele Dorin Opriş, dr. lect. univ. de la Universitatea din Alba Iulia, care a vorbit la tema: “Adolescenţii şi influenţarea vieţii religioase a familiei”.

A urmat lansarea cărţii: Valentina Pelin, Paisianismul în contextul cultural şi spiritual sud-est şi est european (sec. XVIII-XIX), Editura Pontos, Chişinău, 2014, ediţie îngrijită de acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu.

Conferinţa a reunit la USM, timp de două zile, 10 şi 11 octombrie, un număr important de cercetători din ţară şi România, care au prezentat diferite aspecte ale educaţiei prin prisma valorilor. Pe parcursul lucrărilor, atât prin referate, cât şi prin dezbaterile care au fost purtate, s-a subliniat necesitatea asumării unei perspective cât mai vii asupra aspectului educaţional, care este unul primordial pentru societatea postmodernă.

La conferinţă s-au înscris cu comunicări circa 100 de participanţi, iar mai bine de jumătate au fost prezenţi la întrunire. Au participat cercetători din diverse domenii, care sunt preocupaţi de tematica propusă, dar şi îşi manifestă evlavia faţă de Sf. Paisie de la Neamţ, care împlineşte 220 de ani de la trecerea la Domnul. Astfel, mulţi participanţi s-au referit la educaţie de la epoca paisiană până la provocările sec. XXI.

Conferinţa internaţională a fost organizată de către USM în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, România, iar cei care au coordonat lucrările conferinţei şi cele două volume editate au fost preotul Octavian Moşin, dr. conf. univ., pe de o parte, şi preotul Dorin Opriş, dr. lect. univ. şi Ioan Scheau, dr. lect. univ., de cealaltă parte.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com