Conștiința sobornicității înseamnă să crezi, să simți, să știi că, în Biserică, toți sîntem una - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Conștiința sobornicității înseamnă să crezi, să simți, să știi că, în Biserică, toți sîntem una

18:36, miercuri, 29 noiembrie, 2023 | Cuvinte-cheie: ,

Conștiința sobornicității Bisericii este o lucrare a Duhului Sfînt prin Care s-a întemeiat Biserica și nu o convingere extrasă din argumente omenești. Pierderea harului se vede cel mai bine prin ispita de a vorbi mult și fără frică despre ordinea și organizarea Bisericii.

Nu vom găsi în tot Patericul un singur cuvînt despre ce și cum ar trebui să facă arhiereii și sinoadele pentru ca în Biserică să fie bine, ci peste tot se vorbește despre pocăință, rugăciune și lupta cu patimile. Dimpotrivă, la cei frămîntați de judecarea episcopilor și de împățirea puterilor în teritorii nu veți găsi nimic despre pocăință și nevoia de îndreptare personală.
Vederea propriilor păcate este lucrarea harului, vederea păcatelor străine este lucrarea diavolului.
Cu cît mai sus se suie cugetul nostru în judecarea treburilor bisericești, fără a fi chemați la aceasta, cu atît mai jos a căzut mintea noastră din harul lui Dumnezeu.

Conștiința sobornicității înseamnă să crezi, să simți, să știi că, în Biserică, toți sîntem una!

Ieromonah Savatie Baștovoi

Contact Form Powered By : XYZScripts.com