Din activitatea protopopiatului Criuleni şi Dubăsari - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Din activitatea protopopiatului Criuleni şi Dubăsari

20:43, sâmbătă, 13 iulie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , , , ,

Protopopiatul Criuleni şi Dubăsari este condus de protopopul Teodor Pelin, paroh al bisericii “Sf. Arh. Mihail” din s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni şi este format din 39 de parohii; 29 parohii în r. Criuleni şi 10 parohii în r. Dubăsari.

În fiecare dintre aceste parohii preotul face activitate spirituală, educaţională, dar şi culturală. Scopul primordial al preotului este mîntuirea sufletelor enoriaşilor, încredinţaţi spre păstorire. Se pune un accent deosebit pe predarea religiei în şcoală. Ne bucurăm de deschidere din partea Direcţiei Educaţie din raion, dar şi din partea directorilor de licee i gimnazii. În fiecare an creste numarul instituţilor de invaţămînt în care se ţin ore de religie. În protopopiat activează preoţi şcoliţi care pot face faţă solicitărilor.
O deschidere deosebita faţă de Biserică manifestă şi Direcţia Cultură raională. Astfel, pe parcursul anului se organizează trei festivaluri raionale.
1.Festivalul “Hristos se naşte, Slăviţi-L” din anul 2000
2. Festivalul “Hristos a înviat” din anul 2000
3. Festivalul “Un trandafir, o lumînare, pentru Ştefan cel Mare”, în anul 2000
comemorat prima dată in raionul Criuleni cu un sobor de preoţi în centrul or. Criuleni, citindu-se acatistul Sfintului Voievod Ştefan cel Mare, iar din anul 2006 ia naştere Festivalul.
În cadrul protopopiatului a fost infiinţat un cor ce este condus de preotul Teodor Vrabie, cleric al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni, iar coriştii sunt preoţii şi preotesele din protopopiat.
De atenţie din partea conducerii raionului Criuleni se bucură mai mulţi preoţi fiind menţionati cu diploma de mulţumire pentru diferite activităţi, iar doi dintre preoţii raionului Criuleni au fost numiti “Omul anului”. Preotul Nicolae Ciobanu, paroh al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Cruglic a fost numit “Omul anului 2006”, iar preotul Vasile Pistrul, parohul bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din or. Criuleni a fost numit “Omul anului 2008”.
Preoţii protopopiatului au participat la diferite trainguri cu tema: Hiv – Sida; Violenţa în familie; Trafic de finiţe umane; Predarea religiei în şcoala; ş.a.

Protopopiatul s-a implicat în colectarea ajutoarelor umanitare pentru ajutorarea persoanelor care au suferit în urma inundaţiilor din apele Prutului şi Nistrului.
Se pune accent pe ajutorarea persoanelor nevoieşe din localităţile protopopiatului. Ciţiva preoţi au putut organiza aducerea de ajutoare umanitare în localitate, care au fost distribuite enoriaşilor. Bisericile din unele localitati, hranesc zilnic bătrinii şi nevoiaşii. Ca model pot servi satele Cruglic si Izbişte.

În cadrul bisericilor au fost infiinţate Cercuri de pictură, unde în fiecare duminică, sub îndrumarea unui profesor de arta, copiii fac ore gratuite de pictură.
Primele centre de pictură pe lînga biserică au fost infiinţate în satele Cruglic şi Dubăsarii Vechi.
Pe lingă biserici au fost infiinţate biblioteci parohiale de carte ortodoxa, din care enoriaşii au posibilitate să se îmbogaţească spiritual şi prin carte. Bibliotecile parohiale de la bisericile din s. Cruglic şi s. Hirtopil Mare, numără peste 1000 de titluri. Unele parohii au contribuit la dotare de carte ortodoxă a bibliotecilor publice. În localităţile Criuleni, Dubăsarii Vechi şi Izbiste preoţii au amenanjat un ungheraş de carte ortodoxa în bibliotecile publice.
Parcul de transport din oraşul Criuleni oferă la un preţ simbolic autocare pentru organizarea pelerinajelor la mănăstirile din ţară. Pe această cale au fost organizate pelerinaje pentru enoriaşi, dar mai cu seama pentru tînăra genaraţie.
O realizare deosebită a protopopiatului este apariţia publicaţiei trimestriale
– ziarul “NIKA”, care se împarte gratuit enoriaşilor, dar şi lansarea paginii electronice www.protopopiat-criuleni-dubasari.md.

Prot. Nicolae Ciobanu,
metodist în protopopiatul Criuleni şi Dubăsari

Contact Form Powered By : XYZScripts.com