Domnul să-i binecuvânteze pe toți cu pace: Pastorala Pascală a PF Onufrie - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Domnul să-i binecuvânteze pe toți cu pace: Pastorala Pascală a PF Onufrie

12:46, miercuri, 8 mai, 2024 | Cuvinte-cheie: ,

„Domnul Înviat Iisus Hristos să ne apere de cei care luptă împotriva noastră și să binecuvânteze poporul și pământul nostru, să binecuvânteze cu pace întreaga lume”.

Preafericitul Mitropolit Onufrie a adresat Pastorala de Paște arhipăstorilor, păstorilor, monahilor și tuturor copiilor credincioși ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Departamentul pentru Informare și Educație al BOUkr a publicat cuvântul de felicitare din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ucrainene pentru principala Sărbătoare creștină – Învierea Luminată a Domnului nostru Iisus Hristos.

Prezentăm textul integral al Pastoralei Pascale a Preafericitului Părinte Mitropolit Onufrie.

„Hristos a Înviat!

Cu aceste cuvinte eterne și dragi inimilor noastre, vă felicit sincer pe toți: iubitori de Dumnezeu arhipăstori și păstori, evlavioși monahi și monahii, dragi frați și surori, cu cea mai mare sărbătoare a noastră creștină a Învierii Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sărbătoarea luminatei Învieri a lui Hristos este numită și Paștile lui Hristos, deoarece marchează trecerea omenirii de la întuneric la lumină, de la rău la bine, de la moarte la viață. Sărbătoarea luminatei Învieri a lui Hristos este preaslăvita biruință al iubirii Dumnezeiești asupra răutății păcatului universal.

Istoria sfântă ne amintește de evenimentul trist al căderii omului în păcat. Dumnezeu l-a creat pe om din pământ, a suflat în fața lui suflare de viață și l-a împodobit cu chipul Său Dumnezeiesc. Dumnezeu i-a dăruit omului pe însuși omul: i-a dat voință liberă ca să se conducă pe sine, ca în mod rațional să se străduie să evite răul și să facă binele (Ps. 33:15), să se impună în mod conștient să trăiască conform sfintelor legi Dumnezeiești, care îl sfințesc pe om și îl fac asemănător cu Dumnezeu, Creatorul și Făcătorul nostru Sfânt.

Trăind în Rai și împlinind poruncile Dumnezeiești, oamenii, strămoșii noștri, se îndulceau de pacea, lumina și bucuria de care este luminată Firea Dumnezeiască a Creatorului. Oamenii trăiau în fericire. Însă diavolul i-a ispitit pe strămoșii noștri și ei au păcătuit: oamenii s-au îndepărtat de iubirea Dumnezeiască, dar iubirea Dumnezeiască nu s-a îndepărtat de oameni.

Dumnezeu, Creatorul și Făcătorul nostru, vine pe pământ la oamenii suferinzi și El Însuși săvârșește nevoința răscumpărării întregii umanități. Dumnezeu întrupat suferă cu trupul pentru noi, oamenii, este răstignit pe Cruce, moare, pogoară în iad și îl nimicește; și de acolo ca Dumnezeu, învie glorios. Prin preaslăvită Învierea Sa, Domnul ne dăruiește din nou viața veșnică și fericirea, ne întoarce Raiul pierdut.

Cât de mare și de frumoasă este dragostea lui Dumnezeu pentru creația sa.

Sfintele Femei Mironosițe au fost primele care au primit vestea despre preaslăvita Înviere a lui Hristos. Ele au venit la Mormântul dătător de viață dis-de-dimineață și au adus miresme pentru a unge sfântul Trup al Dumnezeiescului lor Învățător. Inimile sfintelor Mironosițe s-au umplut de bucurie și mângâiere de nedescris când au văzut Mormântul gol și au auzit cuvintele Îngerului, care stătea pe piatră răsturnată de la Mormânt, și care a zis: „știu, că pe Iisus Cel răstignit Îl căutați. Nu este aici – a înviat!… și mergând degrabă, spuneți ucenicilor Lui că a înviat din morți” (Mt. 28: 5-7).

Ce milă minunată lui Dumnezeu: Eva a păcătuit prima, iar sfintele Femei Mironosițe au fost primele care au primit vestea despre Învierea lui Hristos.

Astăzi, întreaga lume știe despre Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Întreaga omenire trăiește din darurile harice, care ni le-a dăruit Domnul și Mântuitorul nostru, prin preaslăvită Învierea Sa.

Paștile, – zice cuviosul Teodor Studitul, – aduce sufletului omenesc liniște și alinare de multe osteneli (cuvânt despre Paști), iar sfântul ierarh Grigorie de Nyssa spune, că Paștile alină orice tristețe și nu există om care să nu găsească mângâiere în prăznuirea acestei Sărbători (cuvânt de Sfintele Paști).

Și noi astăzi, dragi frați și surori, ne alăturăm cu bucurie duhovnicească de prăznuirea luminată în cinstea preaslăvitei Învierii a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În sfânta Evanghelie se vorbește că, atunci când Domnul Înviat s-a arătat sfintelor Femei Mironosițe, le-a spus următoarele cuvinte: „Duceți-vă și vestiți fraților Mei, ca să meargă în Galileea, și acolo Mă vor vedea” (Matei 28:10). Această chemare binecuvântată e adresată fiecăruia dintre noi care ne considerăm creștini și urmași al lui Hristos. Și astăzi Domnul ne cheamă în Galileea, ca să-L vedem pe El, Creatorul și Răscumpărătorul nostru. Galileea, în sens figurat, înseamnă spațiul spiritual al purității morale, în care domnesc virtuțile creștine: iubirea și smerenia, răbdarea și mila. Acei oameni care, prin pocăință, și-au curățat inima de toate neadevărurile și au umplut-o cu virtuțile iubirii – acei oameni au ajuns în Galileea spirituală și acolo se învrednicesc de marea cinste și bucurie de a-L vedea pe Hristos Cel Înviat cu ochii spirituali ai sufletului, să vadă frumusețea Sa cea de nedescris și iubirea nemărginită, bunătatea și mila Lui.

Astfel de creștini, care au ajuns în Galileea spirituală, sunt mulți, dar ei se ascund sub plapuma smereniei. Dar și mai mulți sunt de aceia, care încă se află în drum spre Galileea, adică au părăsit deja păcatul, dar nu s-au ridicat încă la înălțimea cuvenită a purității inimii și a iubirii Dumnezeiești. Și sunt cei care încă nu au reușit să facă un pas bun. Haideți să ne ridicăm și cu curaj, cu ajutorul rugăciunii și al postului, să mergem în Galileea spirituală, la Hristos Cel Înviat. Îndrumător spre Galileea spirituală sunt sfintele porunci Dumnezeiești, care, asemenea unui far spiritual, în nopțile călătoriei pământești, ne arată calea cea dreaptă.

Să ne grăbim, dragi frați și surori, Hristos ne așteaptă.

Încă o dată, vă felicit sincer pe toți cu Marea Zi a Prealuminatei Învieri a lui Hristos, cu Paștile Domnului. Domnul nostru Înviat Iisus Hristos să ne apere de cei care luptă împotriva noastră și să binecuvânteze poporul și pământul nostru Ucrainean cu pace. Fie ca Hristos Cel Înviat să binecuvânteze cu pace întreaga lume. Amin.

Adevărat Hristos a Înviat!

 

Smeritul

† ONUFRIE,

Mitropolitul Kievului și al întregii Ucraine

Paștile lui Hristos,

2024, mun. Kiev”

Sursa: https://spzh.live/ro/

Contact Form Powered By : XYZScripts.com