Header image

Duminica Triumfului Ortodoxiei. Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Portărița” la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău

În Duminica Triumfului Ortodoxiei, Preacuviosul Arhimandrit Nicolae (Roșca) a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în Catedrala Mănăstirii Sf. M. Mc. Teodor Tiron, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, precum și numeroşi pelerini, care au venit să celebreze împreună acest frumos şi important eveniment duhovnicesc.

La Liturghie a fost citită Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 1, versetele de la 43 la 51 .

Modul în care Biserica a ales pentru noi astăzi citirile din Apostol şi Evanghelie ne arată semnificaţia profundă a dreptei credinţe. Apostolul, ales din capitolul al XI-lea al Epistolei Sfântului Pavel către Evrei, ne arată că, de fapt, credinţa este darul de-a vedea pe Cel nevăzut. Credinţa este o anticipare a împărăţiei cerurilor, o pregustare a ei. De aceea, Sfântul Apostol Pavel ne spune că ea este o dovadă a celor nevăzute şi o arvună a celor făgăduite, sau încredinţarea celor nădăjduite, adică o vedere anticipată a lui Dumnezeu în împărăţia cerurilor şi o confirmare a darurilor nevăzute pe care Dumnezeu ni le dăruieşte pentru mântuirea noastră.

Totodată, Duminica Triumfului Ortodoxiei este și sărbătoarea biruinței iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Credincioşii de toate vârstele, veniţi în număr mare la slujbă, s-au împărtăşit cu Sfintele Taine – Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos şi au ascultat cu evlavie predica rostită de Duhovnicul mănăstirii – Preacuviosul Arhimandrit Nicolae.

La finele Sfintei Liturghii, a urmat o procesiune până în apropierea capelei de pe teritoriul Mănăstirii cu hramul închinat Icoanei Maicii Domnului „Portărița”, cinstită astăzi în Biserica Ortodoxă.

Aici, Duhovnicul Mănăstirii a citit Canonul din Duminica Triumfului Ortodoxiei, după care, s-a adresat către adunarea binecredincioasă cu un cuvânt de felicitare și învățătură, vorbind celor prezenți despre importanța istorică, dar mai ales duhovnicească a acestei zile, în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Dreptmăritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea.

Părintele Nicolae a relatat crâmpeie din istoria Icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, numită Portăriţa, venind cu îndemnul: „Să avem mare credinţă în mila cea nemărginită a Domnului nostru Iisus Hristos, ca, prin rugăciunile Preacuratei Maicii Sale şi cu jutorul acestei sfinte icoane să ne vindece, să ne miluiască, să ne poarte de grijă şi să ne mântuiască sufletele noastre”.

În cele din urmă  toți creștinii prezenți la rugăciune au fost miruiți cu ulei sfințit, de la candela care arde neîncetat la Icoana Maicii Domnului, aflată spre închinare în paraclis.

Sursa: www.ciuflea.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com