Header image

Mare este darul tăcerii!

Despre tăcere spunea bătrânul:

Să ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului, Care zice: Pentru tot cuvântul deșert vom da seamă în ziua judecății; iar un sfânt părinte zice că „de câte ori am vorbit, m-am căit”.

Mare este darul tăcerii! Prin tăcere scăpăm de osândă, de clevetire, de vorbă deșartă și învățăm a ne ruga. Părinții noștri vorbeau „șapte vorbe pe zi”, cum se spune, dar cu inima și cu buzele se rugau neîncetat.

Dacă vom pune înaintea noastră păcatele noastre, ceasul morții și ziua judecății, încet-încet dobândim darul tăcerii și al rugăciunii. Să ne rugăm lui Dumnezeu cu cuvintele psalmistului David: Pune, Doamne, pază gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. (Psalm 140, 3)

Din Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Editura Episcopiei Dunării de Jos, 1998, p. 709

Contact Form Powered By : XYZScripts.com