Header image

Familia un cămin de căldură, în acest frig al lumii

8:40, vineri, 21 aprilie, 2017 | Cuvinte-cheie: , ,

Familia un izvor al iubirii

La început cînd Dumnezeu la creat pe Adam, el se hrănea din dragostea Sf.Treimi, Adam iniţial era unul singur, totuşi el simţea în adîncul fiinţei sale o sete dea oferi şi el la rîndul său iubirea pe care o  primea de la Creatorul său.

Adam nu putea fi fericit deplin fară comuniune, adica fară o altă persoană.

Dumnezeu o creiază pe Eva din coasta lui Adam, ca ea sa fie protejată, iubită necondiţionat, şi ajutată fiind o faptura mai sensibilă.

După aceasta  Dumnezeu îi Binecuvintează şi ei devin prima familie din tot universul, urmează caderia lor din raiul desfătarii, apoi fagăduinţa unui  Răscumpărător, Naşteria lui Iisus, şi prima minune pe care o face la nunta din Cana Galileii,  ridicînd astfel  căsătoria sau cununia la rang de Taină.

Din cele istorisite mai sus vedem purtaria de grijă a lui Dumnezeu faţă de oameni, şi acest mare dar dat omului  pe pamînt care e familia.

Ce este familia?

O mică comunitate compusă din soţ şi soţie care din dragostea lor dau naştere pruncilor.

Cum se întemeiază o familie ?

De la o prietenie sinceră, armonioasă, plină de încredere, de dragoste jertfelnică, un baiat şi o fată decid prin acord comun, ca vor fi mereu împreună pe acest drum al vieţii de familie, cu bucurii şi suferinţe cu fericire şi multe încercari,nu e totul în roz cum ar apărea prin filme, ci e o mucenicie care cere curaj si tarie dea te opune răului , cere oameni care sunt responsabili şi hotărîţi dea se mîntui împreună, ei merg la Biserică, primind prin preot Binecuvîntarea lui Dumnezu  dea fi un tot întreg , adică dea deveni mire şi mireasă pe vecie, şi posibilitatea dea forma o mică biserică de acasă.

Importanţa familiei

E importantă deoarece omul a fost creat pentru comuniune, nu dea trăi pentru sine, ci pentru celălalt de lingă el, în familie cei doi se ajută dea creşte împreună în dragoste, frică de Dumnezeu, smerenie şi rabdare şi restul virtuţilor, oferind fiecare tot ce are mai bun din el, pentru al face fericit pe celălalt, şi ridicîndul pe celălalt cînd nu mai poate, adică dea fi două aripi care trebuie să zboare spre Taborul desăvîrşirii.

Familia ajută pe cei doi , soţ şi soţie dea se mîntui împreună şi dea face din copii lor nişte icoane vii ale Bisericii.

Familia  un cămin de căldură, în acest frig al lumii.

Familia  e o cetate.

Familia o flacără ce emană iubire.

Familia e o microîmpărăţie pe pământ.

Familia  un altar de unde se  aduce ca jertvă rugăciunea .

Familia o scară îngustă , cu care urcăm spre cer.

Familia o oglindire a Sfintei Treimi.

Familia creştină e un loc  de sfinţenie, rugăciune, bucurie, fericire, iubire, pace, armonie, prietenie, înţelegere,  jertfelnicie, iată de ce familia Ortodoxă e o slavare a ţărişoarei noastre minunate  Moldova .

Să mulțumim Domnului pentru ea, să ne rugăm pentru protejarea ei, care no  are să o întemeieze, care o are să o păstreze.

Toate cîte le facem să ne ajute Dumnezeu să fie spre a Sa Slavă şi spre a noastră mîntuire. Amin

Pădureţ Dumitru

pentru Concurs național de eseuri: Familia Creștină – salvarea societății

Contact Form Powered By : XYZScripts.com