Festivitate consacrată comemorării domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt, la Ialoveni - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Festivitate consacrată comemorării domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt, la Ialoveni

8:57, vineri, 14 iulie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , ,

În scopul cultivării generaţiilor în creştere în spiritul dragostei de ţară, neam, limbă şi credinţă, în scuarul Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea consacrată comemorării domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt. Acest eveniment înălţător, de o puternică trăire sufletească şi semnificaţie religioasă, a început cu oficierea serviciului divin de către un sobor impunător de preoţi, în frunte cu Preacucernicul Protoiereu Mitrofor Anatolie STEFANOV, Protopopul Raionului Ialoveni, întru cinstirea apărătorului credinţei ortodoxe – Ştefan cel Mare şi Sfînt.

În mesajul său de o profundă spiritualitate moral-creştină, Protoiereul Mitrofor Anatolie STEFANOV, Protopopul Raionului Ialoveni, a remarcat că voievodul a desăvârşit zidirea duhovnicească a Moldovei prin splendidele sale ctitorii. Mărturie ne sunt mozaicele şi picturile în frescă, de tradiţie bizantină, din mănăstirile rupestre, care plăsmuiesc monumentalitatea chipului şi plasticitatea imaginii Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt.

Deschiderea oficială a sărbătorii a fost marcată prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de către Orchestra Raională de Fanfară Ialoveni, director artistic, domnul Grigore VÎRLAN.

În discursul său plin de sens şi înţelepciune, domnul Victor BÎNZARI, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, a evocat figura strălucită a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt în istoria şi conştiinţa neamului nostru, ca un mare conducător de stat, bun strateg înzestrat cu abilităţi diplomatice, protector al culturii şi apărător al credinţei strămoşeşti, care ne insuflă forţă, putere, tărie, vigoare, voinicie, vitejie, virtute, fermitate, bărbăţie, tenacitate şi iscusinţă.

Publicul spectator a însuşit lecţia de excelenţă despre etnogeneza poporului nostru şi a fost pătruns de incursiunea în istorie despre lumina faptelor măreţe ale voievodului care ne cheamă să fim strajă la hotarele pământului strămoşesc, povestite cu multă dăruire de doamna profesor Tatiana UNGUREANU, L.T. ,,Petre Ştefănucă”, Ialoveni.

Expresie a recunoştinţei supreme, cu înalte sentimente, a urmat ceremonia depunerii coroanelor de flori la bustul domnitorului Alexandru cel Bun, Domn al Moldovei, Întemeietorul Dinastiei Muşatinilor, bunicul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt.
Somptuozitatea sărbătorii a fost conturată de programul artistic în care s-au valorificat motivele din viaţa şi credinţa poporului nostru.

Poezii – rugăciune către Marele şi Sfîntul Ştefan a declamat doamna Elena MUNTEANU, meşter popular din s. Ulmu şi domnul Mihail SILISTRARU, ex-preşedintele raionului Ialoveni.

Prin interpretarea creaţiilor folclorice pline de farmec, a demonstrat că folclorul cuprinde evenimentele istorice, de dor şi de vitejie, Orchestra Raională de Fanfară Ialoveni şi Ansamblul Etnofolcloric ,,Ialoveneanca”, director artistic al ambelor formaţii, maestrul Grigore VÎRLAN.

A transmis lumina cântecului popular în sufletul oamenilor însetaţi de frumuseţe şi adevăr Ansamblul Etnofolcloric ,,Răzeşii”, Răzeni, director artistic, Nadejda PETCU.

Ne-a îndemnat să ţinem cu toată ardoarea sufletului la tezaurul folcloric care relevă istoria poporului nostru Ansamblul Etnofolcloric ,,Geto-Dacii”, Horeşti, director artistic Mihai VOLOH.

O lacrimă, un dor şi un cântec spre cer din toată căldura sufletului a înălţat veritabila interpretă Valentina AGA din Suruceni.

Ansamblul Etnofolcloric ,,Haiducii”, Costeşti, director artistic Gheorghe MATEI a redat o parte din istoria, demnitatea, onoarea şi mîndria naţiunii noastre interpretând cu măiestrie o salbă de perle folclorice care exprimă un sentiment profund de dragoste pentru neam.

În semn de recunoştinţă, cu admiraţie, administraţia raionului Ialoveni a decernat participanţilor diplome de gratitudine şi trofee.

Fie ca Domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfînt să ne întărească în credinţă şi să ne ajute în realizarea idealurilor naţionale !

cu referire la Consiliul Raional Ialoveni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com