Header image

Patriarhul Daniel – Grija şi iubirea lui Dumnezeu pentru oameni este mai mare decât orice acumulare de bunuri materiale trecătoare

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învăţătură rostit pe 18 august 2013 la Paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Reşedinţei Patriarhale, a explicat semnificaţiile Pericopei Evanghelice a Duminicii a VIII-a după Rusalii de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al XIV-lea, versetele de la 14 la 22, în care este prezentată Înmulţirea pâinilor de către Mântuitorul Iisus Hristos.

Minunea înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti arată creştinilor iubirea milostivă a lui Dumnezeu faţă de oameni şi cât de mult Hristos Domnul preţuieşte pe cei care Îl caută, a explicat Preafericirea Sa: „Evanghelia ne arată importanţa întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu pentru a se hrăni din cuvântul Său, din Evanghelia Sa. Apoi, ne arată milostivirea Sa care vindecă pe cei bolnavi aduşi la El. În al treilea rând, Evanghelia ne arată că Hristos Domnul nu desparte grija de suflet de grija de trup. Dar acordă întâietate sufletului şi apoi trupului”.

Evanghelia înmulţirii celor cinci pâini şi doi peşti a inspirat opera socială a Bisericii, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel: „Evanghelia este izvor de lumină pentru fiecare creştin şi pentru Biserica întreagă, deoarece ea a inspirat opera socială a Bisericii, cantinele pentru săraci, ajutorarea celor flămânzi, celor bolnavi, celor lipsiţi de ajutor material”.

Mântuitorul Iisus Hristos nu face minuni spre a impresiona

Patriarhul României a mai evidenţiat şi faptul că pâinile şi peştii se înmulţeau pe când se distribuiau: „Înmulţirea celor cinci pâini şi celor doi peşti nu a fost doar precedată de vindecarea bolnavilor, ci şi de predicarea Evangheliei Împărăţiei Cerurilor. Cu alte cuvinte, Hristos Domnul mai întâi hrăneşte sufletul oamenilor cu prezenţa Sa iubitoare, milostivă şi cu lumina cuvântului Său, cu lumina Evangheliei Împărăţiei Cerurilor sau a vieţii veşnice. Această prioritate pe care Hristos Domnul o dă hranei spirituale are în Biserica Ortodoxă corespondentul faptului că înainte de împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului în Euharistie noi postim. În stare de post ascultăm Evanghelia şi în stare de post ne apropiem de împărtăşirea euharistică. Deci, Hristos Domnul nu a înmulţit pâinile din primul moment al întâlnirii cu mulţimile pentru a-i hrăni trupeşte, ci doar după ce ei au primit hrană spirituală şi au fost vindecaţi bolnavii lor. Au fost puţine cele cinci pâini şi puţini cei doi peşti în raport cu mulţimile care erau flămânde pentru că nu mâncaseră nimic în ziua aceea, dar prin binecuvântare puţinul devine mult. Aceasta arată puterea milostivă a Mântuitorului întrucât El nu face minuni spre a impresiona, nici spre a intimida, nici spre a Se lăuda pe Sine, ci face minuni din iubire milostivă faţă de oamenii care cu multă smerenie şi răbdare au ascultat cuvântul Evangheliei şi au asistat la vindecarea multor bolnavi, multor oameni suferinzi. Pentru ascultarea lor smerită şi pentru răbdarea lor Hristos Domnul le-a făcut dar o cină, hrana de seară ca ei să nu mai cheltuiască nimic şi să nu se mai obosească mergând prin sate să-şi cumpere ceva. Important este de reţinut faptul că pâinile şi peştii se înmulţeau pe când se distribuiau. Ele se înmulţeau pentru că au fost binecuvântate şi pentru că erau distribuite. Nu a văzut nimeni grămezi mari de pâine şi nici grămezi mari de peşte, ci pe când se împărţeau se înmulţeau. Prin aceasta Hristos Domnul ne învaţă că nu trebuie să acumulăm rezerve mari de lucruri materiale care ne produc o falsă siguranţă de fericire doar pentru că am adunat multe lucruri materiale şi trecătoare. Ci grija şi iubirea lui Dumnezeu pentru oameni este mai mare decât orice acumulare de bunuri materiale trecătoare”.

Hristos Domnul doreşte ca darurile binecuvântate de El să fie primite cu rânduială

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mai arătat că rolul celor care distribuie darurile primite de la Dumnezeu este acela de a distribui şi de a arăta multora iubirea lui Dumnezeu ca martori ai iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni: „Hristos Domnul ne cheamă să avem o atitudine de încredere în iubirea milostivă a lui Dumnezeu şi să nu cădem în patima lăcomiei de a aduna rezerve, de a face provizii nenumărate de bunuri materiale considerând că aceasta ne dă siguranţa vieţii. De asemenea, vedem că Hristos Domnul porunceşte ca mulţimile să fie aşezate pe iarbă. De ce ? Pentru că această distribuire a darurilor binecuvântate, a pâinii şi a peştelui să se facă în rânduială, în ordine. Dacă i-ar lăsa în picioare pe toţi şi le-ar fi arătat pâinile şi peştii mulţimile se îmbulzeau şi creau o stare de confuzie, de neorânduială. Vedem că Hristos Domnul doreşte ca darurile binecuvântate de El să fie primite cu rânduială, să fie primite şi într-o poziţie de smerenie, de aplecare şi de aşteptare. El a binecuvântat, le-a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar aceştia le-au distribuit. Aici vedem rolul preoţiei. În Biserică Hristos Se dăruieşte, dar prin mâinile Apostolilor şi urmaşilor săi care sunt slujitorii sfântului Altar. Deci, rolul celor care distribuie darurile primite de la Dumnezeu este acela de a distribui şi de a arăta multora iubirea lui Dumnezeu ca martori ai iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni. Iar după ce s-au săturat mulţimile au fost adunate fărâmiturile în 12 coşuri. Acestea simbolizează faptul că Dumnezeu dăruieşte hrană poporului Său ales Israel, celor 12 seminţii, dacă poporul ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceste 12 coşuri mai arată că Hristos Domnul hrăneşte Biserica Sa prin cei 12 Apostoli atât în ceea ce priveşte darurile spirituale cât şi grija filantropică, milostivă faţă de cei flămânzi, faţă de cei săraci”.

Există şi o anumită asemănare între minunea înmulţirii celor cinci pâini şi celor doi peşti şi Sfânta Euharistie

Orice surplus material trebuie să-și găsească destinaţia spre cei sărmani, a mai explicat astăzi Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române: „Evanghelia ne arată că trebuie să avem o atitudine duhovnicească sau spirituală şi faţă de materie prin modul folosirii ei. Astăzi trăim într-o societate de consum şi de risipă. Se aruncă prea repede ceea ce rămâne de la masă, iar în timp ce unii au belşug, au un surplus de bunuri materiale, alţii mor de foame. Ori Evanghelia ne arată că orice fărâmitură trebuie iconomisită, păstrată, folosită în aşa fel încât să fie utilă şi altora. Mai învăţăm din Evanghelia de astăzi că locul din natură sau spaţiul unde ne hrănim trebuie lăsat curat, îngrijit, nu murdărit, împânzit cu resturi de mâncare care nu înfrumuseţează, ci urâţesc aceste locuri. Există şi o anumită asemănare între minunea înmulţirii celor cinci pâini şi celor doi peşti şi Sfânta Euharistie, deşi înmulţirea pâinilor nu a însemnat direct Sfânta Euharistie, deoarece ele nu s-au transformat în Trupul şi Sângele Mântuitorului, dar arată şi aceste cinci pâini înmulţite ca şi Sfânta Euharistie iubirea nemărginită şi veşnică, netrecătoare a lui Hristos pentru oameni”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis, astăzi, în Duminica românilor migranţi, un mesaj de binecuvântare românilor care muncesc sau studiază în străinătate intitulat Comuniunea şi ajutorarea frăţească – izvor de bucurie.

Totodată, Preafericirea Sa a adresat românilor aflați în afara graniţelor ţării și câteva îndemnuri: “Tot astăzi, Biserica noastră îşi aduce aminte cu multă bucurie şi dragoste frăţească şi pământească de toţi românii care se află printre străini, fie pentru studiu, fie pentru muncă în străinătate. Această duminică, cea mai apropiată de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a fost numită de Sfântul Sinod şi instituită ca Duminica românilor migranţi. În această duminică arătăm cuvinte şi gesturi de preţuire faţă de toţi românii care se află în străinătate şi care adesea vin în vacanţa de vară în ţară pentru a se întâlni cu familiile, cu rudele, cu cei apropiaţi. Le dorim tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie şi îi îndemnăm pe toţi românii ortodocşi care se află printre străini să păstreze şi să cultive credinţa ortodoxă, spiritualitatea şi identitatea noastră românească şi să cultive comuniunea frăţească şi într-ajutorarea frăţească prin care vor simţi bucurie mare în suflet şi lumină pentru a arăta demnitatea noastră de popor creştin obişnuit cu bunătatea, ospitalitatea, dragostea faţă de Hristos şi faţă de semeni spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin!”

Sursa: www.basilica.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com