Header image

În cine ți-ai pus credința?

8:26, marți, 10 martie, 2015 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Și căuta să-L vadă pe Iisus care este. (Luca19,3)

Dorința de a-l vedea pe Iisus și de a afla „care este” ar putea sta la baza unei schimbări radicale în viața noastră. Fiecare dintre noi ar trebui să-și clarifice această problemă.

Cine este pentru mine și în toate împrejurările vieții mele Iisus Hristos Domnul? Ce loc ocupă Mântuitorul în inima mea? Cunosc eu oare „în Cine mi-am pus credința”? (II Timotei 1, 12) sau vestea cea bună despre nemărginita Sa iubire n-a pătruns încă adânc în sufletul meu, rămânând numai la suprafață? Cel răscumpărat cu sângele cel scump „ca al unui miel nevinovat și neprihănit al lui Hristos” (II Petru 1, 19) nu-și mai aparține sieși.

Ce loc ocupă Hristos în casa ta? Simt oare toți membrii familiei tale, toți cei ce intră în relație cu tine că suprema autoritate îi aparține Mântuitorului nostru, că în casa ta totul trebuie să fie pătruns de duhul Său și să se supună legii Sale? Îi recunoști puterea de a te spăla și curăți de păcatul care a pus stăpânire pe tine?
Te supui necondiționat Lui în lucrările și hotărârile tale, în cele mari și în cele mici?
Se poate vedea din felul cum te porți cu cei din jur că apelezi mereu la ajutorul Lui?
În blândețea ta, în sinceritatea pe care o arăți aproapelui, în uitarea de sine se observă oare înrâurirea nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu?

Se simte în tine duhul lui Hristos?
Ești gata să dai ajutor oricui, să încurajezi pe oricine, să mângâi, trecând peste ceea ce simți tu față de acea persoană?
Când vine cineva să-ți ceară ajutor, îți amintești ce le-a spus Apostolul Petru celor ce veniseră după ajutor: „duhul mi-a zis să merg cu ei fără să mă-ndoiesc de nimic” (Faptele Apostolilor 11, 12)? Ești gata să mergi cu toți pe care ți-i trimite Dumnezeu, supunându-te voii Lui, nu voii tale?

Extras din
Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu. 366 cuvinte de folos pentru toate zilele anului. Editura Sofia, Bucureşti 2008, p. 83-84

Contact Form Powered By : XYZScripts.com