Header image

Mănăstirea “Sfânta Cuvioasa Parascheva”, Hâncu și-a sărbătorit Hramul

19:31, marți, 27 octombrie, 2015 | Cuvinte-cheie: ,

Aşa după cum stă bine sfintelor mănăstiri de sărbători, la Hâncu, în ziua prăznuirii Hramului, curtea aşezământului monahal s-a arătat a fi prea mică pentru sutele de creştini veniţi din toate colţurile ţării şi de departe, de peste hotarele ei, pentru a da cinstirea cuvenită Cuvioasei maicii noastre Parascheva – patroană spirituală a mănăstirii și ocrotitoare a țării.

Toți oaspeții, fie ei slujitori sau mireni, de departe sau de aproape, au fost întâlniți cu deosebită dragoste creștinească și căldură sufletească de către PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni și Maica Parascheva (Cazacu), stareța mănăstirii.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie s-a desfășurat în biserica cu hramul “Sf. Pantelimon”, de la demisolul catedralei “Sf. Ap. Petru și Pavel”, transpunând clerul și poporul în alte timpuri parcă – de vrednică aducere aminte și de binecuvântate nevoințe.

Slujba a demarat cu rînduiala sfinţirii iconostasului care a fost recent finalizat şi împodobit cu icoane pictate de o rară frumuseţe.

Serviciul divin praznical a fost oficiat de Întîistătătorul Bisercii Ortodoxe de Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit un sobor de arhierei: ÎPS Alexandru, Mitropolit de Pereiaslav-Hmelnițc și Vișnevsk, ÎPS Evloghie, Arhiepiscop de Sumî și Ahtârsc, PS. Petru Episcop de Ungheni și Nisporeni, PS Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, PS Damian, Episcop de Fastov, numeroși preoţi şi diaconi

Alături de pelerini s-a rugat domnul Mircea Snegur, ex-președinte al țării și alți oaspeți de vază, care și-au adus aportul, în diferite timpuri la redeschiderea, renovarea și împodobirea sfintei mănăstiri.

După slujbă, soborul de slujitori a oficiat un Tedeum de mulțumire pentru toate binefacerile primite, iar mai apoi ÎPS Mitropolit Vladimir s-a adresat către bine-credincioasa adunare cu un cuvânt de felicitare, menționând că în fiecare an, în zi de hram, toți cei prezenți pot să se convingă cu ochii lor de lucrurile mărețe care s-au făcut aici – expresie a dragostei nemărginite pentru credință și pentru frumos, care i-a însuflețit pe doi oameni – Prea Sfințitul Petru și Maica Parsacheva, ajutați de monahii și de numeroși oameni binevoitori, să redea acestei deosebite mănăstiri splendoarea de altă dată.

Astfel, pentru munca depusă de-a lungul anilor spre renașterea și menținerea credinței aici la Hâncu, precum și pentru intensa activitate socială și moral-spirituală, PS Episcop Petru s-a învrednicit de cele mai înalte distincții a Bisericii Ortodoxe din Moldova, – Ordinul Meritul bisericesc, gr. I și medalia jubliliară în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Hârbovăț (brevet 001) în semn de apreciere deosebită a eforturilor Sale și cu speranța că acestea vor avea continuitate încă mult timp înainte. Totodată Vlădica Petru a fost decorat de către Mitropolit și cu două distincții a Bisericii Ortodoxe ruse – medalia jubiliară „Sf. Cneaz Vladimir – 1000 de ani de la trecerea la Domnul” și medalia „Sf. Serghie de Radonej”.

Maica stareță Parascheva a primit din mâinile Mitropolitului Vladimir o cruce cu pietre scumpe, în semn de recunoștină și pentru îndelungata și prolifica activitate duhovnicească și administrativă, deidcată în totalitate vieții mănăstirești de la Hâncu.

Înalt Prea Sfinția Sa a mulțumit și autorităților, atât centrale cât și locale pentru sprijinul pe care l-au oferit mănăstirii, lucru pentru care întreaga Biserică Ortodoxă din Moldova este recunoscătoare și rezultatul căruia va dăinui veacuri de-a rândul.

La final, PS Episcop Petru a mulțumit tuturor pentru călduroasele felicitări, menționând că toate câte s-au făcut aici, au fost posibile din mila lui Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ajutorul atâtor și atâtor oameni – de diferite ranguri, vârste și statuturi sociale, care uniți fiind de credință au reușit să facă un lucru bineplăcut în fața Mântuitorului. Prea Sfinția Sa nu a uitat să menționeze nici sârguința cu care a lucrat Maica stareță, ani de-a rândul, având ca unic scop să vadă frumoasa zi în care toate se vor pune la locul lor și mănăstirea de la poalele codrilor va redeveni ceea ce a fost odată.

Arhiereul a mulțumit și mirenilor care au fost mereu alături de obștea monahală, rostind aici numele dl Mircea Snegur și a fiicei sale dna Natalia Gherman, precum și ale altor oameni cu inimi mari și bune intenții, care au fost prompți, oferindu-și ajutorul fără întârziere.

Totodată, Vlădica Petru a mulțumit și oaspeților săi din Ucraina, în frunte cu ÎPS Mitropolit Alexandru și ÎPS Evloghie, pentru bunăvoința de a împărtăși bucuria sărbătorii, subliniind că legătura prin rugăciune se face mereu simțită și ajută frații să treacă peste greutăți și să se bucure împreună de clipele cele blagoslovite, așa cum este cea de față.

Mai târziu, toți cei prezenți au fost invitați la o agapă frățească.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com