Header image

Mitropolitului Vladimir a săvârşit Sf. Liturghie la Catedrala „Naşterea Domnului”

8:57, luni, 30 decembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

În această ultimă duminică a anului 2013, mai multe zeci de credincioşi din Chişinău au venit la Catedrala „Naşterea Domnului” pentru a da laudă Atotţiitorului şi a-I mulţumi pentru neţărmuita Sa bunătate la slujba oficiată de către Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladmir căruia i-au coliturghisit clericii sfântului lăcaş.

În timpul serviciului divin, ierodiaconul Pavel Ambrozie (Braga) a fost hirotonit de către Întâistătător în treapta de ieromonah pe seama Mănăstirii „Sf. Kneaz Vladimir”, iar monahul Pavel (Adomniţa) a primit binecuvântarea arhierească pentru slujirea în treapta de ierodiacon.

Înalt Prea Sfinţia Sa i-a îndemnat pe nou-hirotoniţii slujitori să fie cu mare luare aminte la slujirea monahală pe care şi-au ales-o pentru întreaga viaţă şi să fie vrednici pentru a-şi duce slujba în treptele pe care le-au primit astăzi, fiind rugători cu multă râvnă pentru Biserica lui Hristos şi poporul iubitor de Dumnezeu.

După săvârşirea sfintei slujbe, enoriaşii prezenţi în număr deosebit de mare au fost îndemnaţi să mulţumească încă o dată Mântuitorului pentru mila Sa faţă de neamul omenesc şi să-I ceară cu smerenie şi fierbinţială ajutor şi călăuzire şi mai departe, întru linişte, pace şi bună înţelegere între fraţi.

sursa mitropolia.md

Contact Form Powered By : XYZScripts.com