Header image

Nașterea Domnului (Film)

14:36, miercuri, 9 ianuarie, 2019 | Cuvinte-cheie: ,

După Sfântul Maxim Mărturisitorul, în lucrarea sa Ambigua, există trei întrupări ale Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu. Cea dintâi la facerea lumii când Dumnezeu a zis – adică a folosit Cuvântul Său – şi s-a făcut (înţelegem de aici că „Toate prin El – Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu – s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut”, Ioan 1; 3). A doua este întruparea Cuvântului în Sfânta Scriptură – care e cuvântul lui Dumnezeu dat omului. Iar a treia, deplină, este când: „Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr” (Ioan 1; 14).

Contact Form Powered By : XYZScripts.com