– Paştile reprezintă fundamentul creştinismului, anume Învierea Domnului Iisus Hristos. Ea este desăvârşirea sensurilor unei sărbători iudaice, Paştele evreiesc, care celebra momentul eliberării poporului iudeu din robia Egiptului şi trecerea acestuia prin Marea Roşie. Însăşi denumirea de „Paşte“ semnifică această „trecere“, care în creştinism devine eliberare din robia păcatului şi „trecerea“ noastră de la moartea păcatului la viaţa întru Hristos.

Omenirea caută cu înfrigurare scăparea din moarte, boli, suferinţe şi necazuri, dar nu mulţi acceptă Viaţa pe care ne-o dă Hristos. De aceea, mulţi rămân înspăimântaţi în faţa morţii, necrezând în Înviere. Dar creştinul, prin Înviere, omoară moartea.

De aceea, noaptea de Înviere reprezintă hotarul dintre două lumi şi, totodată, înnoirea vieţii întru Hristos. Această noapte este „Revelionul“ cel adevărat al creştinilor.

– Cum se cuvine să petrecem această sărbătoare?

– Creştineşte, urmând lui Hristos. Dacă în perioada Postului Mare şi al Săptămânii Patimilor am părăsit păcatul şi l-am „îngropat“, în noaptea Învierii trebuie şi noi să înviem sufleteşte. Esenţa Învierii constă în faptul că omul poate reintra în comuniune cu Dumnezeu, luându-şi de la El întreaga energie necesară vieţii spirituale şi materiale.

Învierea repară greşeala lui Adam care a crezut că poate trăi doar prin propriile sale puteri, în afara comuniunii cu Dumnezeu. Este şi o ispită a omului contemporan: să facă totul prin sine, uitând că viaţa este un dar şi un dat de la Dumnezeu. De aceea, Hristos este numit şi Adam cel Nou, întru care toţi suntem chemaţi să renaştem sufleteşte.

Fără Înviere suntem deja morţi, aşa că trebuie să o serbăm urmând lui Hristos cel Înviat, care are puterea să ne învieze şi pe noi. Parafrazând mai tehnic vorbind, Hristos este generatorul, noi suntem consumatorii.

Toate acestea sunt simbolizate în slujba de Înviere prin: Lumină, Pască şi imne duhovniceşti. Dar, pentru a le înţelege, este evident că trebuie să ne pregătim de dinainte pentru participarea la acestea. Altfel, neştiind ce se întâmplă, riscăm să ajungem nişte gură-cască, rătăciţi prin curtea Bisericii, care provocăm turbulenţe inutile.