Header image

O nouă poartă către cer, ridicată în satul Trestieni raionul Briceni

23:09, joi, 19 septembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

Joi, 19 septembrie 2013, în ziua ”Pomenirii Minunii Sf. Arh. Mihail” Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni alături de secretarul eparhiei prot. mitr. Adrian Cotelea, de blagocinul prot. mitr. Vasile Saracuța, parohul prot. mitr. Victor Turea și alți preoți din cuprinsul eparhiei au oficiat slujba de sfințire a unei noi biserici cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului„ din satul Trestieni, raionul Briceni săvîrșind aici și prima Sfîntă și Dumnezeiască Liturghie.

După citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, un cuvînt de învățătură a rostit blagocinul raionului Briceni, prot. Vasile Saracuța. Vorbind despre importanța evenimentului, Prea Cucernicia Sa și-a exprimat bucuria că și locuitorii acestui sat, vor avea posibilitatea să se bucure de harul și binecuvîntarea slujbelor religioase oficiate aproape de locuința lor.

După Sfînta Liturghie, Ierarhul împreună cu soborul preoțesc a oficiat un Te Deum pentru sănătatea tuturor celor care au contribuit la ridicarea acestui sfînt locaș în special ctitorilor principali, d-l Vladimir și d-a Valentina Gamureac, de asemeanea a fost oficiată şi slujba de sfințire a fîntînii din curtea bisericii.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură unde a specificat că mîntuirea pentru credincioși este unirea cu Hristos, iar centrul vieții în Hristos este Biserica, pe care Dumnezeu a cîștigat-o cu scump sîngele Fiului Său, trimis în lume din marea Sa iubire pentru oameni. De aceea, în afara Bisericii nu există mîntuire, iar cei care zidesc Casa lui Dumnezeu în care se adună credincioșii pentru a se împărtăși de harul divin au parte de o mare binecuvîntare. În acest context, Prea Sfințitul Nicodim a apreciat înalt efortul ctitorului acestui sfînt locaș, domnului Vladimer Gamureac, celui care cel mai mult și-a adus aportul pentru acestă biserică şi a împodobit-o, mulţumindu-i călduros pentru toată jertfa şi dragostea pentru cele sfinte de care a dat dovadă și a fost decorat cu medalia eparhială ”Sf. Vasile cel Mare„ de gradul I, în semn de recunoștință pentru activitatea sărguinciosă spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. În semn de binecuvîntare, la despărţire fiecare credincios a primit din partea Ierarhului cîte o iconiţă.

  Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

Contact Form Powered By : XYZScripts.com