Header image

„Omule, dacă vrei să lepezi o cruce, nenumărate cruci vor veni asupra ta”

Să ştiţi, deci, că nimeni de pe Pământ, dintre cei care sunt botezaţi în numele Sfintei Treimi, nu se poate mântui fără cruce. Se spune în Urmarea lui Hristos: „Omule, dacă vrei să lepezi o cruce, nenumărate cruci vor veni asupra ta”.

Cine ia crucea cu mulţumire şi cu dragoste pentru Mântuitorul, şi e foarte mulţumit când e certat de Dumnezeu cu pagube, cu scârbe, cu ocară, cu foame, cu sete, cu boală, cu robie, cu necaz, cu întristare, acela este următor al lui Hristos. Să ducă cu bucurie crucea sa, aducându-şi aminte: Crucea lui Hristos a fost cu atâtea milioane şi milioane de ori mai mare decât crucea lui, fiindcă a răbdat, fiind fără de păcat, atâtea patimi câte nu poate cuprinde mintea omenească.

Din Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie. O sinteză a gândirii Părintelui Cleopa în 1670 de capete, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 62

Trebuie, fără îndoială, să spunem că fiecăruia i se dă crucea pentru mântuire şi ea creşte din cauza inimii noastre, dar numai prin această cruce putem să ne mântuim. De aici reiese că dacă noi refuzăm să ne ducem crucea ascultării fără pricină binecuvântată, atunci refuzăm să mergem pe cale cu Hristos, pe calea mântuitoare şi vrem să se alcătuiască pentru noi un alt drum – uşor – către minunăţiile Împărăţiei cereşti. Însă acest lucru nu e posibil: Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu nevoinţa, iar nevoitoarele se vor bucura de ea.

Sfântul Cuvios Anatolie cel Bătrân de la Optina

Patericul de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2012, p. 294

genunchi._cruce

Contact Form Powered By : XYZScripts.com