Praznicul Învierii Domnului – celebrat la Catedrala Mitropolitană din Chişinău - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Praznicul Învierii Domnului – celebrat la Catedrala Mitropolitană din Chişinău

Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat! – acesta este salutul triumfal care a răsunat la Catedrala Mitropoltană din Chişinău în noaptea prăznuirii Sfintelor Paşti, prilej cu care Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir, înconjurat fiind de un numeros sobor preoţesc, a săvârşit impresionantul serviciu divin dedicat Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Celebrarea Sfintelor Paşti a demarat cu întâmpinarea Focului Haric în scuarul Catedralei de către sutele de slujitori şi credincioşi din toate colţurile ţării, adunaţi pentru a lua din Lumina Sfântă adusă de către Vlădica Vladimir de la Ierusalim. În continuare, Chiriarhul a săvârşit slujba tradiţională pentru cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, la care, alături de nenumăraţii enoriaşi, au fost prezenţi pentru a împărtăşi marea bucurie, Domnul Preşedinte Nicolae Timofti împreună cu Prima Doamnă, Domnul Prim-Ministru Iurie Leancă, Preşedintele Parlamentului – Domnul Igor Corman şi alte oficialităţi şi oaspeţi de seamă,

În timpul serviciului divin a fost dată citirii Pastorala Chiriarhului Bisericii Ortodoxe din Moldova, în care se menționează: În noaptea pascală, clerul şi credincioşii, toţi deopotrivă, mărturisim într-un glas şi un cuget adevărul incontestabil şi nestrămutat al Învierii: „Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Rostit şi cântat, dar mai ales trăit, acest adevăr stă la temelia credinţei noastre şi călăuzeşte paşii noştri pe urmele bătătorite de Sfinţii Apostoli, adeverind împreună cu ei: „Am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii” (I Ioan 4, 14). Pentru aceasta Sfânta noastră Biserică socoteşte ziua de astăzi coroana sărbătorilor, primăvara sufletelor, pentru că Hristos ca un soare răsărind din mormânt a treia zi , a îndepărtat urma cea întunecată a păcatului nostru (din cântările Învierii).

***

Ca fii ai luminii Învierii Domnului, să o păstrăm în inima şi fapta noastră,ca această lumină să biruiască întunericul păcatului, să rodească în viaţă, în familie şi în rosturile pe care le împlinim în societate.

Hristos, cel a treia zi Înviat, să ne fie ajutor, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, iar mesajul părintesc pe care vi-l adresez, să se facă auzit şi transmis tuturor: mergeţi şi vestiţi tuturor că Hristos a Înviat, că El trăieşte şi este viu şi împreună cu El trăieşte în ţara noastră şi în lume Biserica întemeiată de El, stâlpul şi temelia Adevărului.

Adevărat a Înviat Hristos-Domnul!

În continuarea Sfintei Liturghii, Vlădica Vladimir a citit Evanghelia în limba latină, după care slujitorii au dat citire pe rând pericopei Evanghelice în limbile franceză, slavonă, germană, greacă și engleză.

În zorii zilei, după slujbă, Mitropolitul, salutând credincioșii cu tradiționalul salut pascal, a sfințit prinoasele acestora.

Și în acest an, prezența masivă a creştinilor la serviciul divin din Noaptea Învierii, a demonstrat încă o dată consolidarea credincioşilor noştri în jurul valorilor de nestrămutat ale Credinţei milenare – edificatoare.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com