Preoţilor lui Hristos, cinste să le dai - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Preoţilor lui Hristos, cinste să le dai

Întru această zi, cuvânt duhovnicesc

Când biserica lui Dumnezeu te cheamă la rugăciune, să laşi lucrările cele pământeşti şi să te sui la cerul cel pământesc, cu tragere de inimă. Să mergi la hrana cea sufletească, ca Petru şi Ioan, la mormântul Domnului. Iar, după ce vei merge în sfânta biserică, să te gândeşti, oare, n-ai mâniat pe cineva, în mersul tău la vreun lucru oarecare?

Apoi, în tot chipul, să te sârguieşti, ca să goneşti ceaţa mâniei şi, aşa, frumuseţea rugăciunii va lumina, ca soarele, sufletul tău. Să nu zici: „Am greşit mult şi sunt nelegiuit şi nu pot să cad înaintea lui Dumnezeu.”

Nu deznădăjdui, adică, ci încetează de a mai greşi, de acum înainte, şi, cu puterea Milostivului Dumnezeu, nu vei fi ruşinat. Dacă vrei să ai pocăinţă adevărată, apoi, s-o arăţi pe ea şi cu fapta.

Adică, de te căieşti de mândrie, arată smerenie, de te căieşti de beţie, arată păzire, de te căieşti de desfrânare, arată curăţie. Că zice Scriptura: „Fereşte-te de rău şi fă bine”(Ps.33,13).

Preoţilor lui Hristos, propovăduitorilor Cinei Lui celei de taină şi împărţitorilor Trupului Său, cinste să le dai. Episcopilor şi păstorilor turmei oilor Lui, celor cuvântătoare, să-ţi pleci capul şi să-i rogi să-ţi dea ţie binecuvântarea lor.

Să iubeşti pe Domnul tău, din tot sufletul pentru ca frica Lui să vie în inima ta. Drept să fii şi adevărat blând şi smerit, supus şi plecat.

Iar mintea îndreptându-ţi la cer, fii umil faţă de Dumnezeu, fii cinstitor de oameni, celui mâhnit, mângâietor, răbdător să fii în ispite, milostiv şi îndurat, spre săraci, hrănitor şi primitor de străini, cu grijă faţă de Dumnezeu, flămând şi însetat de dreptate şi liniştit, neiubitor de slavă, nici iubitor de aur, nici mândru, ci de Dumnezeu temător, gata la poruncile Lui, ca înaintea Împăratului, blând la răspunsuri, deseori rugător către Dumnezeu, ostenitor la cunoaştere, neosândind pe nici un om, ajutător celor năpăstuiţi şi nefăţarnic să fii. Şi, aşa, vei fi fiu al Evangheliei şi fiu al Învierii şi moştenitor al vieţii ce va să fie. Dumnezeului nostru slavă !

www.ortodoxism.ro

Contact Form Powered By : XYZScripts.com