Rădăcina și temelia tuturor virtuților este postul - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Rădăcina și temelia tuturor virtuților este postul

17:31, marți, 25 august, 2020 | Cuvinte-cheie: , , , , ,

Întru aceasta zi, învăţătură a Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru umilinţa sufletului

Să stea scrise, întotdeauna, în gândul tău, tainele acelea despre înfricoşătoarea a celei de a doua veniri, adică: Judecătorul cel înfricoşător, şezând pe scaun, cărţile deschise, faptele cele ascunse ce se vor vădi, desfrânările, furturile, jafurile, lăcomiile, hulele, clevetirile, invidiile, războaiele, batjocurile. La acestea toate să te gândeşti, iubitule.

Încă, şi la acestea să iei aminte: răul cel clocotitor al focului nestins, mulţimi nenumărate de îngeri, care stau înainte, împrejurul Tronului, şi tot neamul omenesc întrebat şi dând răspuns de cele făcute, drepţii despărţindu-se de cei păcătoşi. Şi, pe scurt, să zicem şi cele ce se vor întâmpla drepţilor atunci.

Că blândeţile, dreptatea, înţelepciunea, milostenia, alinarea, răbdarea în primejdii şi toată ceata faptelor bune avându-le, acestea îi vor duce în Împărăţia Cerului. Precum rădăcina tuturor acestora este postul, asemenea şi rădăcina tuturor acelora este saţiul. Şi nu se cade a grăi de rău despre omul drept. Iar cei ce blestemă şi urăsc pe robul lui Dumnezeu, greşesc asupra lui Hristos.

Că sufletul cel ce place oamenilor şi doreşte slavă de la ei, nu va vedea Împărăţia Cerurilor, chiar şi lucruri bune de ar face. Prin trei lucruri poate tot sufletul să se lipească de Dumnezeu: sau prin căldura credinţei, sau prin frica de Dumnezeu, sau prin învăţătura Domnului.

Vârful faptelor bune este a răbda cu bucurie minciunile şi clevetirile, fiindcă, cel cu adevărat smerit cu gândul, nu se tulbură când este asuprit, nici nu se răzbună pentru că este asuprit, ci primeşte clevetirea, ca şi când ar fi adevărată. Şi nu se îngrijeşte a se certa cu oamenii, că l-au clevetit, ci îşi cere iertăciune. Iar unii şi-au pus şi nume de batjocură, măcar că ei nu erau asemenea oameni. Iar când vei voi să faci începătură la lucrul lui Dumnezeu, socoteşte, mai întâi, că nu ai de trăit veşnic în lumea aceasta, că nădejdea numai în viaţa aceasta, slăbeşte mintea. Dumnezeului nostru slavă, acum şi pururea şi în vecii vecilor ! Amin.

Din Proloage

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com