Header image

Regulamentul concursului NAȚIONAL „Personalități creștine: virtuți și sfințenie”

23:07, duminică, 5 februarie, 2017 | Cuvinte-cheie: , , , ,

Concursul „Personalități creștine: virtuți și sfințenie” (ediția a II-a) este organizat de Mitropolia Moldovei (Direcția Metodică), în colaborare cu Ministerul Educației, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Asociația pentru Educație Creștin-Ortodoxă, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău (DGETS).

Obiectivele concursului:

–            Formarea conștiinței și identității naționale, promovarea valorilor general-umane și a aspirațiilor de intergrare europeană ale societății.

–            Cunoașterea și respectarea alterității spirituale.

–            Valorizarea identității și stabilirea de relații de înțelegere și respect cu cei din jur.

–            Dezvoltarea creativităţii şi cultivarea abilităţilor de comunicare/prezentare.

 

Concursul se desfășoară în patru etape:

         ETAPA I-a – în instituțiile de învățământ pe parcursul lunii februarie 2017 la 3 probe. La etapa următoare participă deținătorii primului loc conform procesului verbal al membrilor juriului din unitățile școlare.

         ETAPA a II-a – etapa raională (la nivelul protopopiatelor) se stabilește la nivelul fiecărui raion nu mai târziu de 31 martie 2017 la 3 probe. La etapa următoare participă deținătorii primului loc conform procesului verbal al membrilor juriului.

         ETAPA a III-a – la nivelul Episcopiei de Chişinău, vor participa deținătorii locului I-i, se vor trimite lucrările și ofertele de participare pe adresa: or. Chișinău, str. Bucureşti 119, telefoane de contact: 022 203 577; 069608115, 079525268, și [email protected], până la data de 28 aprilie 2017, conform modelului – Anexa 1. Concursul se va desfășura la Chișinău în data de 18-19 mai 2017.

         ETAPA a IV-a – la nivel republican, vor participa învingătorii (deținătorii locului I-i) din fiecare episcopie.

Concursul constă din trei probe:

 

  1. Proba de poezie creştină – creaţie proprie.

La această probă pot participa elevii claselor II-a a IX-a, participanţii se pot înscrie în concurs cu minim 1 poezie, creaţiile trebuie să fie în întregime originale, să nu fi fost publicate până în momentul concursului. Drept criterii de apreciere vor fi: creativitatea, originalitatea, claritatea şi corectitudinea în exprimare, se va ţine cont şi de elementele specifice creaţiei lirice (imagini poetice, prozodie, figuri de stil, mărci gramaticale, prezenţa Eu-lui liric, elemente de recurenţă). Înscrierea la concurs se face prin prezentarea următoarelor documente: manuscrisul creaţiei literare şi redactarea acestuia în format Word, formularul de participare cu poza autorului și acordul dreptului de publicare (ANEXA 2).

Aprecierea lucrărilor se va face prin codificarea autorului, pe trepte de învăţământ, după cum urmează: clasele II-IV, clasele V-VII, clasele VIII-IX.

Notă: Orice formă de plagiat şi orice creaţie ce conţine cuvinte vulgare va fi sancţionată cu eliminarea, fără preaviz, a participantului.

  1. Proba de interpretare vocală

La această probă pot participa soliști sau coruri mici de la orice treaptă şcolară. Participanţii vor intrepreta o piesă muzicală cu tematică creștină (slăvire, priceasnă, rugăciuni, secvențe liturgice) a compozitorilor (Cristea, Berezovschi, creații populare, etc). Drept criterii de apreciere vor fi: măiestria interpretativă, ţinuta scenică, lucrarea selectată (dificultatea, originalitatea).

   III.            Proba de desen „Pământul – creaţia lui Dumnezeu

      La această probă pot participa  elevii claselor I-a – a IX-a, fiecare elev va participa cu maxim de 3 lucrări în formatul A3 sau A4. Lucrările vor rămâne în patrimoniul Direcţiei metodice a Mitropoliei Moldovei, acestea putând fi folosite în cadrul diverselor expoziţii cu scopul promovării viitoarelor ediții ale concursului. Drept criterii de apreciere vor servi: respectarea subiectului, respectarea tipului de compoziţie cerut de subiect, respectarea tehnicii de lucru impuse, distribuirea elementelor de limbaj plastic în spaţiul compoziţional, creativitate în conceperea compoziţiei, expresivitate.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Contact Form Powered By : XYZScripts.com