Slavă Ție, Dumnezeule, pentru grija ce ne-o porți - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Slavă Ție, Dumnezeule, pentru grija ce ne-o porți

17:20, marți, 13 iulie, 2021 | Cuvinte-cheie: ,

Dumnezeu are grijă de noi mai mult decât avem noi înşine, El lucrează mântuirea noastră, dar, cu toate acestea, nu voieşte ca noi să o găsim în bucuriile de aici, ci în necazuri, în strâmtorări şi în boli. Oare cu uşurinţă au intrat în Împărăţia Cerească tații şi mamele noastre? Nu mai mult pe calea cea strâmtă şi dureroasă au dobândit-o? Au suferit, dar nu s-au descurajat şi nu au deznădăjduit, şi acest lucru le-a fost bucurie în cele mai cumplite necazuri sufleteşti şi trupeşti şi, datorită răbdării şi smereniei desăvârşite, au dobândit şi desăvârşita liniştire şi chiar daruri duhovniceşti. (Sfântul Macarie de  la Optina)

 

Spre tine, acum, lăsând la o parte grija cea lumească,

La tine Doamne să nădăjduim, cel ce porți de grijă în viața noastră.

În genunchi stând, pentru păcate lăcrimând, la tine cugetând, Tată ceresc,

Ție slavă să înălțăm, și plecăciuni să facem din trupul nostru cel pământesc.

Cel ce ai făcut lumea după sfânt cuvântul Său,

Lumea văzută și nevăzută cu Duhul Sfânt al Tău,

Păcatul lumii prin Iisus, Fiul Tău l-ai șters și l-ai uitat

Și mila păcătoșilor ce se căiesc ai arătat.

Prin rugăciuni fierbinți, și o perioadă îndelungată

Sfinților Părinți Ioachim și Ana, le-ai arătat răsplata cea bogată,

S-au rugat să le dăruiești un copil ca la bătrânețe pe ei să-i odihnească ,

Dar Tu ai dat pe Maica Ta, prin care lumea ajutor și milă să dobândească.

Ți-ai ales Apostoli ca prin ei lumea adevărul să cunoască,

Iar prin Iisus s-a aratat un model prin care omul viața s-o trăiască

De păcate omul să învețe în viață a se feri

Și legile lui Dumnezeu, cu dragoste și pace a le păzi.

Prin oameni care de păcate în timpul vieții s-au căit

Prin voința Ta de daruri scumpe i-ai ințelepțit.

Ei ne-au lăsat proorociri și despre Tine învățături

Ca să ne izbăvim de necazuri și de rele apucături.

Din înălțimea cerului, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat

Și din Preafânta Treime, din Dumnezeu chip omenesc a luat.

S-a lăsat umilit, bătut, jignit si răstignit,

Și pildă de smerenie nouă ne-a daruit.

Iisus Hristos, om s-a facut, fără de păcat

Deși ispitit a fost și El, de diavol a fost încercat.

Blândețe,răbdare, în toate situațiile ne-a arătat

Pildă vie s-a făcut nouă, celor ce-l vrem ca Împarat.

Maica Preadulce a Domnului, și voi dragi Sfinți Părinți,

Cei ce nouă de grijă ne purtați și niciodată nu ne părăsiți,

Nu ne lepădați dacă strigăm la voi când ne e greu

Și duceți rugăciunile noatre la Scaunul lui Dumnezeu.

Tată ceresc, cel în Treime închinat, cu Fiul, și cu Duhul Tău cel Sfânt

Ție se cuvine slavă,în ceruri, dar și aici pe pământ.

Condu-ne pe noi pe calea Ta cea dreaptă

Învață-ne pe noi, Voia ta cea minunată.

Mânia Ta, cu dreptate ar trebui asupra noastră să se pogoare

Dar Tu o lapezi cand Maica Domnului îți cere pentru noi îndurare

Iar Tu continui să ne cruți cu iubirea Ta cea sfântă

Ne-aduci pe calea Ta, și ne ferești de veșnica osândă.

Iartă-ne pe noi, Tată, ca noi știm că mult greșim,

Ne-ai dat legi foarte frumoase, dar noi tot nu le voim.

Ne-am învățat cu comfortul, iubim plăcerile lumești,

Uităm mereu de tine, uităm că ne iubești.

Ne-am mândrit mult, și de Tine ne-am depărtat,

Cu multe vicleșuguri timpul nostru l-am întinat.

Știm că ai murit, pentru noi Te-ai răstignit

Iartă-ne Doamne, că din greșelile noastre nu ne-am trezit.

Știm că greșim mult, și mare pedeapsă merităm,

Dar ajută-ne Doamne, de păcate să scăpăm.

Dă-ne nouă pacea Ta cea iubită și adevărată,

Și la timpul potrivit hrană îmbelșugată.

Mărește, Doamne, pe închinătorii ce Te slăvesc

Și dă-le lor putere, să spună lumii ceea ce gândesc,

Că Tu ești Doamne, mare, și legea ta trebuie păstrată,

Doar așa haina Botezului să fie de păcate curățată.

Ție slavă se cuvine, că în mâna Ta stau drepți și păcătoși,

Copii, tineri, bătrâni, bolnavi sau sănătoși.

Că boala ce le-o dai îi cureți și îi pregătești

Să se bucure veșnic de bunătățile cerești.

Și sănătate dai, spre slava și lauda Ta,

Ca să-Ți arăți iubirea, pentru creația Ta.

Dar și boală dai, că unii oameni atunci îți amintesc,

De Tine, și slava Ta ce Ți se cuvine, dar care altfel nu Ți-o dăruiesc.

Nu ne lipsi pe noi de bunănatea Ta cea mare

De grijă Tu ne porți,dă-ne în necaz răbdare,

Ajută-ne să trăim după Voia Ta cea sfântă,

Să urâm păcatul, să biruim în viața asta scurtă.

Slavă Ție, Dumnezeule, pentru grija ce ne-o porți,

Iartă-ne nouă greșelile de care suntem vinovați toți.

Pentru păcatele noastre, Doamne, știm, pe dreptate că ne meritam pedeapsa,

Dar pentru rugăciunile Maicii Domnului, Tu ne ierți și de data asta.

Catalin Iote

2P20160527-PAL_9917-1200

 

 

 

 

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com