Header image

Articole din rubrica Ştiri

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, mari învăţători ai credinţei şi pocăinţei, cinstiţi în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Să nu vă potriviţi cu acest veac, ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun şi plăcut şi desăvârşit.” (Rom. 12, 2) Biserica Ortodoxă îi cinstește în fiecare an la 29 iunie/12 iulie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfinţilor…

8:10, marți, 12 iulie, 2022 | Continuarea

Sărbătoarea Aflării moaștelor Sfântului Ierarh Dionisie la Mănăstirea Suruceni

Când cineva dorește aceste sfinte simțiri și trăiri, cum este cu putință să nu le primească? Cum este cu putință să nu răspundă Dumnezeu? De aceea face această sinaxă liturgică. De aceea îi adună împreună pe îngeri, arhangheli, sfinți și păcătoși la liturghie, pentru ca sfinții să transmită sfințenia lor păcătoșilor, iar păcătoșii să transmită…

2:37, duminică, 10 iulie, 2022 | Continuarea

Sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul la Mănăstirea Suruceni

Iată pildă minunată: Ioan. Atunci când oamenii erau gata să recunoască în el însuşi pe Mesia cel aşteptat, el a zis: „Nu! Ci este Altul, Care vine înaintea mea, El este Mântuitorul lumii!” Cât de des se întâmplă pe pământ ca aceia ce au primit stăpânire mare asupra multor oameni să fie înclinaţi a se…

4:15, joi, 7 iulie, 2022 | Continuarea

„Căutaţi cele cuvenite fiilor împărăteşti…”Duminica a III-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Lasă-L pe Dumnezeu să-ţi rânduiască problemele, ştie El cum! Astfel vei fi, mai întâi de toate, netulburat, plin de pace. Când vârâm în sufletul nostru un anumit gând, o anumită aspiraţie, o anumită părere – mai ales părere întrucât acestea toate sunt ale noastre, ele devin ca un turn în care ne zăvorâm şi care…

2:02, duminică, 3 iulie, 2022 | Continuarea

Duminica a doua după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Dumnezeu vrea să ne ajute, să ne ridice, vrea să ne sfințească, vrea să ne primească între ai Săi, să ne ridice mai presus de noi. (Pr. Teofil Părăian) În Duminica a II-a după Cincizecime, numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Fragmentul evanghelic al acestei Duminici…

12:38, duminică, 26 iunie, 2022 | Continuarea

„Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm…” Sărbătoarea Cincizecimii la Mănăstirea Suruceni

„Dumnezeule Sfinte Duhule, Carele tuturor împarți darurile Tale și toate le faci cu voia, suflă și întru noi Darul Tău cel purtător de lumină, ca să Te slăvim pre Tine, Cela ce ești lăudat împreună cu Tatăl și cu Fiul.” (Penticostar) Duminica Cincizecimii a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a…

11:20, duminică, 12 iunie, 2022 | Continuarea

„Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine…” Duminica a VII-a după Paşti la Mănăstirea Suruceni

Aceasta este viața veșnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis (Ioan 17, 3). În duhul Praznicului Înălțării la Cer și așteptarea venirii Duhului Sfânt, în Duminica a șaptea după Paști, s-au reunit la Sfânta Liturghie obştea Mănăstirii Suruceni și numeroși credincioși. Textul Evangheliei din această Duminică (In. 17, 1-13) prezintă o parte din rugăciunea arhierească rostită…

2:30, duminică, 5 iunie, 2022 | Continuarea

Sus să avem inimile! Sărbătoarea Înălțării Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Noi, care păream nevrednici de pământ, astăzi ne-am înălțat la cer. Noi, care nu eram vrednici de nici o cinste pe pământ, ne-am înălțat la împărăția cea de sus și am trecut peste ceruri și am ajuns la tronul cel dumnezeiesc; și acea natură, care fusese alungată din rai de către heruvimi, astăzi s-a ridicat…

3:30, joi, 2 iunie, 2022 | Continuarea

Duminica Vindecării orbului din naștere la Mănăstirea Suruceni

Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credinţa cea adevărată, nedespărţitei Sfintei Treimi închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit pe noi”. (Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur) La Mănăstirea Suruceni s-au adunat Duminică, 29 mai 2022, numeroși credincioși pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie. Fragmentul evanghelic al…

10:12, duminică, 29 mai, 2022 | Continuarea

Sfântul Ierarh Nicolae, păstorul cel milostiv, cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Bine slugă bună şi credincioasă, bine lucrătorule al viei lui Hristos, tu şi greutatea zilei ai purtat, tu şi talantul cel dat ţie l-ai înmulţit, şi celor ce au venit după tine nu i-ai pizmuit. Pentru aceasta, porţile cereşti ţi s-au deschis, intră întru bucuria Domnului tău şi te roagă pentru noi, Sfinte Nicolae.” (Slujba…

4:36, duminică, 22 mai, 2022 | Continuarea

Dragostea este mai puternică decât moartea. Duminica Sfintelor Femei Mironosiţe la Mănăstirea Suruceni

„Nici o femeie nu L-a trădat pe Domnul Iisus. Iuda L-a vândut. Petru s-a lepădat de El în noaptea când a fost prins. Toma s-a îndoit de Inviere. Femeile nu s-au îndoit, n-au fugit, nu L-au părăsit pe drumul Golgotei. Ele I-au uns trupul. Ele L-au plâns şi L-au aşezat în Mormânt. Lor Li s-a…

1:14, duminică, 8 mai, 2022 | Continuarea

Mănăstirea Suruceni și-a serbat hramul de Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Să nu dispreţuim mântuirea noastră, spunând că în timpurile de azi nimeni nu mai poate ajunge la sfinţenie. Totul este posibil acum, ca şi în vechime, şi nu numai voinţa singură ne poate urca la acele înălţimi. Să pregătim voinţa. Dumnezeu este gata să ne îndumnezeiască, dar numai cu consimţământul nostru şi nu contra voinţei…

2:52, vineri, 6 mai, 2022 | Continuarea

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim la Mănăstirea Suruceni

„Smerenia este frumusețea lui Hristos, căci dacă El n-ar fi fost smerit, n-ar fi fost nici Dumnezeu”. (Arhimandritul Efrem Filotheitul) Numeroși credincioși au fost prezenți Duminică, 17 aprilie 2022, de Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, la Mănăstirea Suruceni pentru a participa împreună cu obștea monahală la slujba de Florii, oficiată de slujitorii așezământului monahal. Duminica a…

1:27, duminică, 17 aprilie, 2022 | Continuarea

Duminica a V-a din Postul Mare (a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca) la Mănăstirea Suruceni

„Este Sfânta Maria Egipteanca, model de urmat?! Oare chiar trebuie ca toată lumea să fugă în pus­tie, în locuri nelocuite, în munţi?” Nu, nu toată lumea. Dar toţi trebuie să o aibă drept model în truda ei de auto­îndreptare, în hotărârea ei neclintită de a-şi schimba viaţa şi în felul cum a ajuns la această…

1:33, duminică, 10 aprilie, 2022 | Continuarea

Prima Duminică din Postul Mare, a Triumfului Ortodoxiei, la Mănăstirea Suruceni

„Dumnezeu S-a făcut Om, ca pe om să-l facă dumnezeu“ (Sfântul Atanasie cel Mare) În prima Duminică din Postul Mare, numită și a Ortodoxiei, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” a Mănăstirii Suruceni a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea credincioșilor adunați la Sfânta Liturghie, alături de obștea monahală. Tema centrală a Evangheliei acestei Duminici (In 1, 43-51) o…

1:00, duminică, 13 martie, 2022 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com