Header image

Articole din rubrica Ştiri

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Mănăstirea Suruceni

„Iubirea creştină este „imposibilitatea posibilă” de a-L vedea pe Hristos în celălalt, oricine ar fi, şi pe care Dumnezeu, în iconomia Sa veşnică şi tainică, a hotărât să-L aducă în viaţa mea, fie chiar şi numai pentru câteva momente, nu ca pe un prilej de a face o „faptă bună” sau ca pe un exerciţiu…

12:20, duminică, 7 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Fiului Risipitor la Mănăstirea Suruceni

„De la părintească slava Ta depărtându-mă neînțelep­țește, întru răutăți am risipit bogăția ce mi-ai dat…Primeș­te-mă pe mine cel ce mă pocăiesc!” (Condacul de la Utrenia Duminicii „Fiului risipitor”) În Duminica Fiului Risipitor, a II-a din Triod, numeroși credincioși s-au rugat alături de obştea Mănăstirii Suruceni la Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană au fost oferite de…

4:15, duminică, 28 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica Vameşului şi a Fariseului la Mănăstirea Suruceni

„Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 18, 14) În Duminica Vameşului şi a Fariseului numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Din această Duminică, Biserica Ortodoxă pășește în Perioada Triodului, care ne îndeamnă la…

1:50, duminică, 21 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica lui Zaheu Vameșul la Mănăstirea Suruceni

Să alergăm să ne înălţăm ca să-L vedem pe Hristos. Nimic, din tot ce-a fost şi din tot ce este, nu-i atât de vrednic de privit. Să ne ridicăm din drumul mocir­los pe care ne-am târât până acum; să ne urcăm într-un copac înalt. El va veni, cu siguranţă va veni la noi. Preafericit cel…

4:10, duminică, 14 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Iisuse, Fiule al lui ­David, miluiește-mă!” (Mc.10,47) În Duminica a XXXV-a după Rusalii, numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Evanghelia acestei Duminici ne prezintă minunea vindecării orbului din Ierihon, o minune a lui Dumnezeu izvorâtă din milostivirea Lui nemărginită faţă de omul suferind. Orbul, care cerșea la…

1:32, duminică, 7 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Trebuie să părăsim totul ca să Îl dobândim pe El, dacă iubim încă altceva sau chiar pe noi prea mult, nu-L putem câştiga pe El prin iubirea totală şi deci nici viaţa noastră veşnică.“ (Pr. prof. Dumitru Stăniloae) În Duminica a XXXIV-a după Cincizecime, cea a Dregătorului bogat, numeroși credincioși s-au rugat alături de obştea…

12:31, duminică, 31 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica după Botezul Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Poporul care stătea întru întuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16).  Duminica după Botezul Domnului a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. Această Duminică încheie șirul sfintelor sărbători începute cu Naşterea Dumnezeiescului…

1:19, duminică, 24 ianuarie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Teofaniei la Mănăstirea Suruceni

Arătatu-Te-ai în lume, Cel Ce ai făcut lumea, ca să luminezi pe cei ce şedeau întru întuneric, Iubitorule de oameni, Slavă Ţie. (Troparul Sărbătorii) Sărbătoarea Arătării Domnului a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul mănăstirii. După slujba Sfintei…

1:00, marți, 19 ianuarie, 2021 | Continuarea

Ajunul Sărbătorii Arătării Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Vine Hristos să dea mântuire tuturor credincioșilor prin Botez, că întru aceasta pe Adam curățește, pe cel căzut înalță, pe tiranul cel ce l-a surpat îl rușinează, cerurile deschide, pe dumnezeiescul Duh îl pogoară și împărtășirea nestricăciunei dăruiește.” (Din Mineiu) În ajunul Sărbătorii Botezului Domnului, numeroși credincioși s-au adunat la Mănăstirea Suruceni pentru a participa…

2:30, luni, 18 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica dinaintea Botezului Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Nimenea nu e atât de bun și de milos ca Domnul, dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăiește.” (Sfântul Marcu Ascetul) În Duminica dinaintea Botezului Domnului, numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Răspunsurile liturgice au fost date de corul de maici al…

12:30, duminică, 17 ianuarie, 2021 | Continuarea

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului sărbătorită la Mănăstirea Suruceni

“În El aţi şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Îngropaţi fiind împreună cu El prin botez, cu El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu” (Coloseni 2, 11-12). În duh de rugăciune au fost obştea monahală și credincioșii…

5:24, joi, 14 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica după Nașterea Domnului la Mănăstirea Suruceni

Cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat (Rom. 1,21). În Duminica după Nașterea Domnului numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Fragmentul evanghelic din această Duminică ne prezintă…

11:40, duminică, 10 ianuarie, 2021 | Continuarea

Nașterea Domului sărbătorită la Mănăstirea Suruceni

„Aleargă cu steaua și adu daruri cu magii, aur, tămâie și smirnă, ca unui împărat și ca unui Dumnezeu și ca unui mort din pricina ta! Doxologește cu păstorii, cântă cu îngerii, dănțuiește cu arhanghelii! Să fie praznic obștesc al puterilor cerești și al celor pământești, căci sunt încredințat că și acelea se veselesc și…

3:47, joi, 7 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica dinaintea Nașterii Domnului,a Sfinților Părinți, la Mănăstirea Suruceni

„Cum aşteptăm noi pe Stăpânul Lumii, pe Stăpânul stăpânilor, pe Mântuitorul neamurilor? Va găsi Pruncul Iisus Hristos cu Sfânta lui Maică un colţişor curat şi odihnitor în ieslea din Betleemul inimii noastre sau aceasta este mânjită şi surpată, şi pustiită de păcate, şi El nu va putea găsi în noi locaşul cuviincios ca să-Şi plece…

1:12, duminică, 3 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXIX-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Dumnezeu pentru fiecare dificultate ne-a dat și mijlocul de a fi biruită și modul de a se împlini orice dorință a omului. Mi-e sete? Mi-a dat izvorul. Vreau viața veșnică? Mi-a dat Sfânta Împărtășire. Când refuz Sfânta Împărtășanie, cum să-mi dăruiască Hristos viața veșnică? Când refuz să merg la izvor, din piatră poate să țâșnească…

2:00, duminică, 27 decembrie, 2020 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com