Header image

Articole din rubrica Ştiri

Sărbătoarea Învierii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Cei mai mulţi oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte puţini sunt cei ce o au şi o văd în chip curat; cei ce n-au văzut-o însă nici nu se pot închina lui Iisus Hristos ca unui Sfânt şi Domn” (Sfântul Simeon Noul Teolog). Sărbătoarea Învierii Domnului a adunat la Mănăstirea Suruceni numeroși credincioși,…

9:20, duminică, 2 mai, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim la Mănăstirea Suruceni

„Cel ce se poartă pe umerii heruvimilor ca un Dumnezeu, şade pe mânz pentru noi, venind spre junghiere de bunăvoie. Veniţi cu osârdie, să-L lăudăm cu stâlpări”. (Triod, Vecernia mică) În Duminica Floriilor numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală la Slujba Praznicală oficiată de preoții slujitori ai așezământului monahal. Serbăm în această Duminică…

4:15, duminică, 25 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfintei Maria Egipteanca la Mănăstirea Suruceni

„Pildă de pocăinţă avându-te pe tine, preacuvioasă Marie, roagă pe Hristos să ne dăruiască nouă aceasta în vremea postului; ca în credinţă şi în dragoste să te lăudăm pe tine cu cântări.” (Triod, Utrenia Duminicii a cincea din Postul Mare). În Duminica a V-a după Cincizecime, cea a Sfintei Maria Egipteanaca, obștea monahală și credincioșii prezenți…

3:53, duminică, 18 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfântului Ioan Scărarul la Mănăstirea Suruceni

„Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale”. (Isaia 2,3) În Duminica a IV-a din Postul Mare, cea a Sfântului Ioan Scărarul, obștea monahală și credincioșii prezenți la Mănăstirea Suruceni au participat la Sfânta Liturghie oficiată de slujitorii…

4:10, duminică, 11 aprilie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Bunei Vestiri la Mănăstirea Suruceni

„Astăzi este începutul mântui­rii noastre şi arătarea Tainei ce­lei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu Fecioarei Se face şi Gavriil Harul Îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu Dânsul, Născătoarei de Dum­nezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!” (Tropar la Praznicul Bunei Vestiri) În duh de rugăciune s-au unit…

3:21, miercuri, 7 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfintei Cruci la Mănăstirea Suruceni

„Nu putem iubi fără să suferim. Cea mai mare durere este să iubim până la sfârşit. Hristos atât de mult a iubit lumea, încât S-a dat morţii pe cruce. La fel și sfinţii. Câştigam Raiul sau îl pierdem și ajungem în iad, în măsura în care acceptăm sau refuzăm crucea rânduită de Hristos.” (Sf. Sofronie…

2:30, duminică, 4 aprilie, 2021 | Continuarea

Duminica Sfântului Grigorie Palama la Mănăstirea Suruceni

Doamne, luminează întunericul din mine! (Sf. Grigorie Palama) În Duminica a doua din Postul Păresimilor, cea a Sfântului Grigorie Palama, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare a fost oficiată de slujitorii mănăstirii în prezența obștii monahale și a creștinilor veniți pentru a înălța rugăciuni comune. Dacă prima Duminică din Postul Mare a pus…

2:52, duminică, 28 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Triumfului Ortodoxiei la Mănăstirea Suruceni

„Domnul bate la inima fiecăruia în parte, chemându-l la acea bucurie şi lumină care nu se termină odată cu ieşirea sa din viaţa pămânească. Chemarea Lui diferă de la om la om, pentru că Domnul cunoaşte cine ce va auzi mai repede şi va răspunde chemării.” (Arhim. Ioan Krestiankin) Prima Duminică a Postului Păresimilor, cea a Ortodoxiei, a reunit…

3:48, duminică, 21 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai la Mănăstirea Suruceni

„Postul este readucerea omului la mișcarea sa către Dumnezeu”. (IPS Hieroteos Vlachos) Numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală, Duminică, 14 martie 2021, la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Suruceni. Duminica dinaintea începerii Postului Mare este numită Duminica iertării, dar și a izgonirii lui Adam din Rai. Această din urmă denumire ne vorbește despre…

2:00, duminică, 14 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Mănăstirea Suruceni

„Iubirea creştină este „imposibilitatea posibilă” de a-L vedea pe Hristos în celălalt, oricine ar fi, şi pe care Dumnezeu, în iconomia Sa veşnică şi tainică, a hotărât să-L aducă în viaţa mea, fie chiar şi numai pentru câteva momente, nu ca pe un prilej de a face o „faptă bună” sau ca pe un exerciţiu…

12:20, duminică, 7 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Fiului Risipitor la Mănăstirea Suruceni

„De la părintească slava Ta depărtându-mă neînțelep­țește, întru răutăți am risipit bogăția ce mi-ai dat…Primeș­te-mă pe mine cel ce mă pocăiesc!” (Condacul de la Utrenia Duminicii „Fiului risipitor”) În Duminica Fiului Risipitor, a II-a din Triod, numeroși credincioși s-au rugat alături de obştea Mănăstirii Suruceni la Sfânta Liturghie. Răspunsurile la strană au fost oferite de…

4:15, duminică, 28 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica Vameşului şi a Fariseului la Mănăstirea Suruceni

„Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 18, 14) În Duminica Vameşului şi a Fariseului numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Din această Duminică, Biserica Ortodoxă pășește în Perioada Triodului, care ne îndeamnă la…

1:50, duminică, 21 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica lui Zaheu Vameșul la Mănăstirea Suruceni

Să alergăm să ne înălţăm ca să-L vedem pe Hristos. Nimic, din tot ce-a fost şi din tot ce este, nu-i atât de vrednic de privit. Să ne ridicăm din drumul mocir­los pe care ne-am târât până acum; să ne urcăm într-un copac înalt. El va veni, cu siguranţă va veni la noi. Preafericit cel…

4:10, duminică, 14 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Iisuse, Fiule al lui ­David, miluiește-mă!” (Mc.10,47) În Duminica a XXXV-a după Rusalii, numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Evanghelia acestei Duminici ne prezintă minunea vindecării orbului din Ierihon, o minune a lui Dumnezeu izvorâtă din milostivirea Lui nemărginită faţă de omul suferind. Orbul, care cerșea la…

1:32, duminică, 7 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Trebuie să părăsim totul ca să Îl dobândim pe El, dacă iubim încă altceva sau chiar pe noi prea mult, nu-L putem câştiga pe El prin iubirea totală şi deci nici viaţa noastră veşnică.“ (Pr. prof. Dumitru Stăniloae) În Duminica a XXXIV-a după Cincizecime, cea a Dregătorului bogat, numeroși credincioși s-au rugat alături de obştea…

12:31, duminică, 31 ianuarie, 2021 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com