Arhive manastirea suruceni - Pagina 3 din 16 - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Ştiri

„Am văzut lucrurile Domnului și minunile Lui întru adânc” (Ps. 106, 24) Duminica a XVII-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Domnul nostru cel bun stă lângă corabia fiecăruia. El, Ziditorul şi Atotțiitorul, ne cere să-L luăm cu noi şi să pornim fără teamă de la strâmtorile şi băltoacele pământului spre marile adâncuri ale vieţii duhovniceşti, acolo unde El ne umple corabia cu tot belşugul pe care ni l-am putea dori. Să-L urmăm acum, câtă vreme…

12:10, duminică, 9 octombrie, 2022 | Continuarea

„Dragostea adevărată este întotdeauna răstignită pe cruce…” Duminica după Înălțărea Sfintei Cruci la Mănăstirea Suruceni

„Mare şi necuprins e Domnul nostru, dar pentru noi El S-a micşorat ca să-L cunoaştem şi să-L iubim, ca din iubi­rea lui Dumnezeu să uităm pământul, să trăim în ceruri şi să vedem slava Domnului.” (Sfântul Siluan Athonitul)  La Mănăstirea Suruceni s-au adunat Duminică, 02 octombrie 2022, numeroși credincioși pentru a participa alături de obștea…

3:57, duminică, 2 octombrie, 2022 | Continuarea

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci la Mănăstirea Suruceni

Semnul Sfintei Cruci este semnul iubirii pe care ni l-a lăsat nouă Domnul lisus Hristos: căci Crucea, din însemn al morţii cumplite şi de ruşine rezervate celor mai mari criminali, s-a transformat, prin asumarea lui de către Domnul, prin Răstignirea Lui pe Cruce şi prin Slăvită Învierea Lui, în Semn de cinste, de putere şi…

4:45, marți, 27 septembrie, 2022 | Continuarea

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci la Mănăstirea Suruceni

„Crucea este semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi.” (Părintele Sofian Boghiu) Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci a reunit în rugăciune obștea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie.  Începând cu această Duminică, ne pregătim pentru Praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Este necesară această perioadă de pregătire, deoarece taina crucii este puțin înțeleasă de oameni, în special de oamenii contemporani,…

9:58, duminică, 25 septembrie, 2022 | Continuarea

„Nașterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea…” Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică! Nașterea din cea stearpă, fecioria născând, amestecare a Dumnezeirii și a omenirii, a pătimirii și a nepătimirii, a vieții și a morții, pentru că așa, întru toate să se biruiască cel mai rău, de cel mai bun.” (Sfântul Ioan Damaschin) Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a…

4:00, miercuri, 21 septembrie, 2022 | Continuarea

Duminica a XIV-a dupa Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Suntem suflare a lui Dumnezeu. Pentru că avem această rudenie cu Dumnezeu și Dumnezeu este prezent pretutindeni, suntem și noi mereu aproape de El. Suntem fiii Lui. Și văzând vrednicia cu care ne-a învrednicit, fiind suflarea Sa, trebuie să ne îngrijim să nu-L întristăm. Și pentru că am întinat mintea noastra și inima noastră, și…

2:01, duminică, 18 septembrie, 2022 | Continuarea

Sobor de arhierei și preoți, mulțime de credincioși adunați la Mănăstirea Suruceni pentru a-l cinsti în rugăciune pe Sfântul Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail

„Cu glas de mulțumire să slăvim astăzi pe Hristos, Cel minunat întru Sfinții Lui, Care a dăruit Bisericii Sale pe purtătorul de Dumnezeu Ierarh Dionisie, chip al blândeții, pildă a înfrânării, dreptar al sfințitei slujiri, apostol neobosit care, spre folosul duhovnicesc al credincioșilor, a cutreierat cetățile și satele, povățuind pe toți cu dragoste părintească, iar…

6:24, sâmbătă, 17 septembrie, 2022 | Continuarea

Duminica a XIII-a dupa Rusalii la Mănăstirea Suruceni

„Credincios este Dumnezeu şi nu este întru El nedreptate; drept şi adevărat este El, Iar ei s-au răzvrătit împotriva Lui; ei, după netrebniciile lor, nu sunt fiii Lui, ci neam îndărătnic şi ticălos“ (Deuteronom 32, 4-5). În cea de-a XIII-a Duminică de după Cincizecime obștea monahală și credincioșii prezenți au înălțat rugăciuni comune la Sfânta…

12:56, duminică, 11 septembrie, 2022 | Continuarea

„Izvorul vieţii păşeşte către viaţă trecând prin moarte…” Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Prin înălțarea și mutarea Sfintei Fecioare, firea noastră a urcat acum la cer. Ca odinioară prin Înălțarea Fiului ei, ea s-a făcut mai înaltă decât tronurile, decât heruvimii și serafimii, căci s-a făcut cu adevărat mai înaltă decât toate făpturile nemateriale și netrupești, și preaslăvită, preabinecuvântată, Maică a Mântuitorului nostru, Hristos Dumnezeu, înveșmântată cu slavă…

2:10, duminică, 28 august, 2022 | Continuarea

Duminica a X-a dupa Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

 Să cerem de la Hristos să ne adauge credinţă şi să ne-o mărească. Ce i-au spus Apostolii lui Hristos? Oare n-au spus: „Sporeşte-ne credinţa?” Când spui „sporeşte”, înseamnă că te încredinţezi pe tine lui Dumnezeu. Pentru că de nu se încredinţează cineva pe sine lui Dumnezeu, ce să-i sporească Dumnezeu? Cerem de la Dumnezeu să…

3:00, duminică, 21 august, 2022 | Continuarea

„Cel Ce ai arătat atunci acelora lumina Ta, luminează şi sufletele noastre…” Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Astăzi Hristos în Muntele Taborului a schimbat firea lui Adam, luminând-o în chip de negrăit, cu dumnezeiască lucrare.” (Vecernia Sărbătorii)  În duh de rugăciune au fost obştea monahală și credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie praznicală de Sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului. Evanghelia zilei acesteia ne urcă pe Muntele Taborului (Mt. 17, 1-9),…

2:00, vineri, 19 august, 2022 | Continuarea

„Trimite mâna Ta dintru înălţime, scoate-mă şi mă izbăveşte de ape multe…” Duminica a IX-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

Toate necazurile şi problemele lumii acesteia vin de la puţina lor credinţă: nimeni nu crede cu adevărat că Dumnezeu le poartă de grijă şi atunci se ocupă ei de asta! Dar lumea este oarbă şi nu-şi dă seama că doar Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă şi toate asigurările noas­tre sunt zadarnice! (Pr. Petroniu…

3:19, duminică, 14 august, 2022 | Continuarea

Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl cinsteşte la data de 27 iulie /9 august pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfântului Pantelimon a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de sărbătoare. Cu prilejul sărbătorii, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la părticele din…

2:00, marți, 9 august, 2022 | Continuarea

Duminica a VIII-a după Rusalii la Mănăstirea Suruceni

„Fericit este cel ce are ca hrană Pâinea care s-a coborât din cer şi a dăruit lumii viaţă.” (Sf. Isaac Sirul) În Duminica a VIII-a după Cincizecime, numeroși creștini s-au adunat la Mănăstirea Suruceni pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie, oficiată de slujitorii așezământului monahal. Pericopa evanghelică din această Duminică (Mt….

12:22, duminică, 7 august, 2022 | Continuarea

Sfântul Prooroc Ilie cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl sărbătorește la data de 20 iulie/2 august pe unul dintre cei mai mari prooroci ai Vechiului Testament: Ilie Tesviteanul. Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Sfântului Prooroc Ilie a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la slujba de Sărbătoare. „Cel ce a fost înger în trup, temeiul…

3:50, marți, 2 august, 2022 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com