Arhive manastirea suruceni - Pagina 6 din 17 - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Ştiri

Duminica lui Zaheu Vameșul la Mănăstirea Suruceni

„Domnul dăruiește harul, dar El vrea ca omul sa Îl caute și să dorească a-L primi, închinându-se cu toate ale sale lui Dumnezeu.” (Sfântul Teofan Zăvorâtul) In Duminica a XXXIII-a după Rusalii, numită și a lui Zaheu Vameșul, numeroși credincioși și-au îndreptat pașii spre Mănăstirea Suruceni, pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta…

6:02, duminică, 6 februarie, 2022 | Continuarea

Duminica Vindecării orbului din Ierihon la Mănăstirea Suruceni

„Doamne! Deschide ochii mei şi voi cunoaşte minunile din legea Ta.” (Ps. 118, 18) La Mănăstirea Suruceni s-au adunat Duminică, 29 ianuarie 2022, numeroși credincioși pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie. Fragmentul evanghelic al acestei Duminici (Lc. 18, 35-43) ne așază în fața icoanei vindecării unui orb care trăia din mila…

4:47, duminică, 30 ianuarie, 2022 | Continuarea

Duminica după Botezul Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Pocăința este scara care ne urcă de unde am căzut.” (Sfântul Efrem Sirul) Duminica după Botezul Domnului a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. Pasajul evanghelic al acestei Duminici ne vorbeşte despre începutul propovăduirii Domnului (Mt. 4, 12-17) și îndemnul Său adresat contemporanilor, dar și nouă…

11:27, duminică, 23 ianuarie, 2022 | Continuarea

„Cerurile s-au deschis!”(Mt. 3, 16) Sărbătoarea Teofaniei la Mănăstirea Suruceni

 „Cel ce Se îmbracă cu lumina ca şi cu o haină pentru noi a binevoit a Se face ca noi. Şi Se îmbracă astăzi cu apa Iordanului, nu El având trebuinţă de aceasta spre curăţire, ci lucrându-ne nouă în Iordan cea de a doua naştere. O, minune! Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul sufletelor noastre, fără de…

12:33, miercuri, 19 ianuarie, 2022 | Continuarea

Ajunul Sărbătorii Botezului Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Faceţi roade vrednice de pocăinţă…” (Lc. 3,8) Cu o zi inainte de marea Sărbătoare a Botezului Domnului, în ziua de 5/18 ianuarie a fiecarui an, Biserica Ortodoxa serbează Ajunul Botezului Domnului. Ceasurile Împărătești și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la…

1:09, marți, 18 ianuarie, 2022 | Continuarea

Duminica dinaintea Botezului Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Prelungeşte-mi viaţa până voi aduce Ţie roadă de pocăinţă adevărată.” (Sf. Sofronie Saharov) Numeroși creștini s-au adunat în Duminica dinaintea Botezului Domnului la Mănăstirea Suruceni pentru a primi hrană duhovnicească în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată de slujitorii așezământului monahal. Duminica dinaintea Botezului Domnului ne introduce în atmosfera de har a Sărbătorii la care Sfânta Treime…

3:49, duminică, 16 ianuarie, 2022 | Continuarea

„Hristos S-a născut!” Sărbătoarea Nașterii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Cerul şi pământul s-au unit astăzi, născându-Se Hristos! Astăzi Dumnezeu pe pământ a venit şi omul la Cer s-a suit. Astăzi este văzut în trup, pentru om, Cel din fire nevăzut. Pentru aceasta şi noi, lăudându-L, să-I strigăm: Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pacea care ne-a dăruit nouă venirea Ta,…

1:30, vineri, 7 ianuarie, 2022 | Continuarea

Duminica dinaintea Nașterii Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Dacă te îndoieşti că ai să ajungi fiu al lui Dumnezeu, atunci încredinţează-te de aceasta prin aceea că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut Fiu al omului. (…) Căci Fiul lui Dumnezeu nu S-ar fi smerit în zadar atât de mult dacă nu ar fi vrut să ne înalţe pe noi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)…

12:25, duminică, 2 ianuarie, 2022 | Continuarea

Sfântul Ierarh Nicolae, chipul desăvârşit al păstorului celui bun, cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Nimeni nu este îndepărtat de la chemarea vieții celei sfinte, care are felurite măsuri și chipuri de petrecere. De vreme ce Harul lui Dumnezeu ce sălășluiește în sfinți se revarsă și asupra trupului, precum și a întregii făpturi necuvântătoare, și trupurile lor se sfințesc, după cum și locurile unde au petrecut sau au fost îngropați…

2:00, duminică, 19 decembrie, 2021 | Continuarea

Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, cinstit la Mănăstirea Suruceni

Biserica Ortodoxă îl cinstește în fiecare an la 30 noiembrie/13 decembrie pe Sfântul Apostol Andrei. A fost „cel Întâi Chemat” la apostolie de către Mântuitorul Hristos şi, la rându-i, a chemat pe mulţi la dreapta credinţă, într-o bogată activitate misionară ce l-a purtat până la gurile Dunării de Jos.  Cu prilejul prăznuirii Sfântului, obștea monahală…

12:30, luni, 13 decembrie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Domnul îndreaptă pe cei gârboviţi, Domnul înţelepţeşte orbii, Domnul iubeşte pe cei drepţi. Domnul păzeşte pe cei străini; pe orfani şi pe văduvă va sprijini şi calea păcătoşilor o va pierde.” (Ps. 145, 8-9) La Mănăstirea Suruceni s-au adunat Duminică, 12 decembrie 2021, numeroși credincioși pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie….

3:00, duminică, 12 decembrie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu şi numărul zilelor mele care ­este, ca să ştiu ce-mi lipseşte. (…) Toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază. Deşi ca o umbră trece omul, totuşi în zadar se tulbură. Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele.” (Ps. 38, 5-6, 9-10) Duminica a XXIV-a după Cincizecime, cea…

12:05, duminică, 5 decembrie, 2021 | Continuarea

„În Sfânta Sfintelor, Sfânta şi cea fără prihană se aduce…” Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică la Mănăstirea Suruceni

„Cea de trei ani cu trupul şi de mulţi ani cu duhul, cea mai desfătată decât cerurile şi mai înaltă decât Puterile cele de sus să fie lăudată cu cântări, Dumnezeiasca Mireasă.”(Canonul Sărbătorii) Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie….

12:36, sâmbătă, 4 decembrie, 2021 | Continuarea

Slujitorii Dumnezeieştii Slave şi povăţuitorii oamenilor cinstiți în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

„Îngerii oare nu sunt toți duhuri slujitoare, trimiși ca să slujească, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii?“ (Evrei 1,14) În Duminica a XXII-a după Cincizecime, care a coincis în acest an cu Sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi a tuturor puterilor cereşti, numeroși credincioși s-au rugat alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie….

3:51, duminică, 21 noiembrie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXI-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

În Duminica a XXI-a după Cincizecime, numeroși creștini s-au adunat la Mănăstirea Suruceni pentru a participa alături de obștea monahală la Sfânta Liturghie, oficiată de slujitorii așezământului monahal. Evanghelia acestei Duminici prezintă vindecarea omului demonizat din ținutul Gherghesenilor de către Mântuitorul Hristos, atrăgându-ne atenția asupra luptei celui rău de a pune stăpânire asupra sufletelor și…

2:01, duminică, 14 noiembrie, 2021 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com