Header image

Articole din rubrica Articole, Vieţile Sfinţilor

Viaţa Sfintei Mucenițe Haritina

Un om de neam bun şi bogat, anume Claudie, cu obiceiuri bune şi cu milostivire spre săraci, văzând o copiliţă foarte mică al cărei nume era Haritina – care rămăsăse orfană de părinţi din pruncia ei – s-a milostivit de dânsa şi, luând-o acasă, a crescut-o ca pe fiica sa şi a iubit-o ca pe…

11:38, joi, 17 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Pavel cel Smerit

 Acest Pavel, dintr-un sat oarecare, fiind lucrător de pămînt, smerit, neiscusit şi fără de răutate, s-a însoţit cu o femeie frumoasă la faţă şi mult mai tînără, dar cu viaţă urîtă şi cu multe năravuri, căci era desfrînată şi i-a înşelat credinţa lui Pavel. Odată, venind el acasă de la lucru, a aflat pe femeia…

11:08, miercuri, 16 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul

Sfântul acesta, Dionisie Areopagitul, s-a născut din părinţi necredincioşi, dar de neam bun, şi a crescut în preamărita cetate Atena. Apoi, din copilărie a fost dat la înţeleaptă învăţătură elenistică, în care atât de mult a sporit, încât în douăzeci şi cinci de ani a întrecut pe toţi învăţaţii săi vârstnici filozofi. Însă vrând să…

11:04, marți, 15 octombrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Mihail, Mitropolit al Kievului şi a toată Rusia

Sfântul Mihail a fost primul Mitropolit al Kievului şi a toată Rusia. După ocuparea Hersonului de către Sfântul Vladimir (pomenit pe 15 iulie), co-împăraţii Bizanţului Vasilie al II-lea Bulgaroctonul (976-1025) şi Constantin al VIII-lea (979-1028) s-au grăbit să-şi îndeplinească promisiunea făcută, adică să-i dea ca soţie pe sora lor Ana, după ce mai întâi ţarul rus…

11:08, sâmbătă, 12 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari

Luminătorul Armeniei celei mari, Sfântul Grigorie, s-a născut din părinţi întunecaţi cu necredinţa, dar luminaţi cu bunul neam şi cu dregătoria. Tatăl lui era un anume Anak, unul din cei mai mari boieri din pământul Persiei, de neam Părtean, din seminţie împărătească, rudenie a lui Artaban, împăratul perşilor, şi a lui Cursar, fratele împăratului Armeniei….

10:56, sâmbătă, 12 octombrie, 2013 | Continuarea

Aflarea moaştelor Sfantului Ierarh Ioan Maximovici, Arhiepiscop de Shanghai şi San Francisco, mare făcător de minuni

S-a născut în anul 1896, într-un sat din sudul Rusiei, în perioada postrevoluţionară Ioan şi familia sa au emigrat în Serbia. A fost tuns în monahism în 1926 şi foarte curând a fost şi hirotonit. La Seminarul teologic din Bitolia – Serbia, unde monahul Ioan era profesor şi părinte duhovnicesc, s-a observat că el rămânea…

11:26, vineri, 11 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Cuvios Chiriac Sihastrul

Cuviosul Chiriac era de neam din Corint; tată era Ioan, presbiterul sfintei soborniceştii Biserici, iar mamă, Evdochia; s-a născut pe timpul împărăţiei lui Teodosie cel mic, cam pe la sfârşitul împărăţiei lui. Era rudă cu Petru, episcopul Corintului, de care, în tinereţe, a fost pus citeţ la aceeaşi sobornicească Biserică, în Corint. Şi se îndeletnicea…

11:11, vineri, 11 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul

Cuviosul Hariton era din eparhia Licaoniei, locuitor în cetatea Iconiei, creştin bine credincios şi ales întru bunătăţi. Acesta în vremea lui Aurelian, rău credinciosul împărat (270-275), s-a arătat Mărturisitor al numelui lui Iisus Hristos. Când a ieşit acea poruncă fără de Dumnezeu de la împăratul prin toate părţile ca să fie siliţi creştinii să jertfească…

11:19, joi, 10 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Românesti

Una dintre cele mai importante rugăciuni ale dumnezeieştii Liturghii, rugăciunea anaforalei, mărturiseşte despre Dumnezeu astfel: „căci Tu eşti Dumnezeu necuprins de gând şi de cuvânt“. Şi, totuşi, noi ne folosim de cuvinte pentru a comunica cu Dumnezeu. Aceste cuvinte, deşi neputincioase, exprimă ceea ce trăim în interiorul nostru. Rostim, prin ele, dorul de Dumnezeu. Prin…

11:36, miercuri, 9 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfântului Mucenic Calistrat

Văzând zavistnicul vrăjmaş turma cea aleasă a lui Hristos din zi în zi înmulţindu-se, s-a sculat asupra ei cu mare mânie, vrând ca pe toate oile cele cuvântătoare să le răpească şi să le piardă. Având ca unelte la acest lucru pe cei mai împietriţi şi fără de omenie care s-ar putea numi mai bine…

11:12, miercuri, 9 octombrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Ierarh Tihon, un patriarh martir al secolului XX

Sfântul Ierarh Tihon (Vasile Ivanovici Belavin pe numele său de mirean) s-a născut în familia unui preot evlavios din satul Toropets de lângă Pskov în ziua de 19 ianuarie 1865. După absolvirea seminarului teologic, la vârsta de 19 ani s-a înscris la Academia Teologică din St. Petersburg, unde s-a remarcat prin seriozitate, dar şi prin…

9:34, miercuri, 9 octombrie, 2013 | Continuarea

Sfântul Serghie de la Radonej

Încă din timpul vieții sale, Sfântul Serghie s-a învrednicit de darul facerii de minuni. Vești despre minunile săvârșite de Sfântul Serghie au început să se răspândească rapid, iar bolnavii au început să vină la el din satele din jur, dar și din locuri îndepărtate. Nimeni nu pleca de la cuvios fără să primească vindecare trupească…

11:35, luni, 7 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfintei Cuvioase Eufrosina

A fost un om în cetatea Alexandriei, anume Pafnutie, bogat, mărit, cinstit şi temător de Dumnezeu, păzind poruncile Domnului şi vieţuind cu dumnezeiască plăcere. Acesta avea o femeie asemenea lui, bună, dreptcredincioasă şi plăcută lui Dumnezeu, dar era stearpă. De acest lucru erau amândoi mâhniţi, pentru că nu aveau cui să-şi lase averile, ca după…

11:16, luni, 7 octombrie, 2013 | Continuarea

Viaţa Sfintei Marei Mucenițe, întocmai cu apostolii, Tecla

Când Sfinţii Apostoli Pavel şi Varnava propovăduiau bunăvestirea lumii, au mers şi în Iconia, şi petreceau la Onisifor, pe care Pavel îl pomeneşte în scrisoarea cea către Timotei, zicând: „Să dea Domnul milă casei lui Onisifor, că de multe ori m-a odihnit şi de lanţurile mele nu s-a ruşinat” (2 Timotei 1,16). Atunci mulţi, ascultând…

11:52, duminică, 6 octombrie, 2013 | Continuarea

Sfinţi ai zilelor noastre – Sfântul Ierarh Inochentie, Luminătorul Americii

Sfântul Inochentie s-a născut în 1797 într-o familie săracă dintr-un cătun îndepărtat al guberniei ruse Irkuţk, primind la botez numele de Ioan. A rămas orfan la vârsta de şase ani şi a intrat la seminarul din Irkuţk la nouă ani. La scurtă vreme după ce a ajuns acolo, au fost aflate moaştele Sfântului Inochentie al…

11:34, sâmbătă, 5 octombrie, 2013 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com