Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA II

10:29, vineri, 5 martie, 2021 | Cuvinte-cheie:

CATISMA II

Psalmul 9

Ție, Preasfântă  Născătoare de Dumnezeu ne mărturisim

Ale Tale mari minuni, splendoarea și mărirea o vestim!

Ție, unică, după Dumnezeu, cu adevărat, se cuvine mărire,

Căci prin Tine, păcătoșii căindu-se dobândesc mântuire.

Tu, Maică Milostivă, le-auzi a tuturor, suspin smerit,

Inimile deznădăjduite doar cu-a Ta mijlocire vindecând,

Încât cu-adevărat își găsesc ei odihnă, liniște și -mpăcare,

Întru Bunul Dumnezeu, după  a lor plecare cu îndurerare…

 

Psalmul 10

La Preacurata Fecioară, Maica Maria nădăjduiesc,

Căci ochii Ei spre cei săraci și oropsiți întruna privesc,

Iar mâinile vindecătoare, întinse-s spre văduve și-orfani,

Nemărginită-I este mila cerească de secole și ani!

Din fragedă tinerețe pe Ea s-o căutați și s-o slăviți,

Căci cu-a Ei mijlocire în fața Altarului Domnului veniți!

Întinde-Ți dreapta Ta, Maică, și-ale noastre  păcate le spală,

Nu-Ți întoarce fața de la noi, o, Binecuvântată Fecioară!

 

Psalmul 11

Maică Multpreamilostivă, izvor nesecat de bunătăți,

Adânc al îndurărilor, mântuiește ale noastre vieți!

Frumoase-Ți sunt căile și pașnice-s cărările cerești

Prin virtuți de curăție, cu lumină și-adevăr strălucești!

Veșmintele-Ți de aur din frumusețea faptelor  bune

Strălucesc mai tare decât soarele, adevărată minune!

Iar cununa-mpodobită cu douăsprezece stele din ceresc

Pe capul Tău, Stăpână, apărătoare-a creștinilor, sclipesc!

 

Psalmul 12

Până când,  Preasfântă Doamnă pe mine mă vei uita,

Iar vrăjmașul aprig asupra sufletului meu se va ridica?

Doar cu-a Ta putere și stăpânire știu că-l voi zdrobi,

Numai la Tine, Sfântă Maică, necontenit voi nădăjdui!

Fii mie, Blândă Maică celui făr-de ajutor, stâlp de-ntărire

Și armă neabătută întru a vrăjmașilor mei nimicire.

Pe Tine, Stăpână, cea plină de daruri eu te voi mări,

Nebiruită cârmuitoare de oști, în veci Te voi slăvi!

 

Psalmul 13

Scoală Doamnă, Preasfântă Fecioară, întâmpină-l și-l oprește

Pe potrivnicul din iad, ce-n credincioșii lui Hristos lovește,

Căci nimeni împotriva puterii Tale mari nicicând nu va sta

Nici împotriva stăpânirii Tale nemărginite nu va cuvânta!

Doar de la auzul numelui Tău sfânt, morți-n mormânt se ridică

Iar oștile-nsetate de sânge cu mâna lor se nimicesc și pică!

O pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, la sânul Tău,

Tu L-ai purtat pe atotputernicul și pe ne-ncăputul Dumnezeu!

 

Psalmul 14

Întru corturile Domnului ori în muntele sfânt al Sionului,

Locuiește cel, ce crede în  Domnul și în Măica Domnului!

Cel ce-Ți urmează Măică a adevărului și a curăției cale mereu,

Pe Domnul îl mărește și se bucură sincer de Mântuitorul său!

Pe-a Prea Binecuvântatei Fecioare cărări s-alergăm, fiind păcătoși,

Nedespărțindu-ne de Ea prin rugăciuni, de pașii Ei, noi, cei cuvioși!

Plecând genunchii la chipul cel dintâi, la icoana Fecioarei ne vom ruga,

Până când a Ei mile vom dobândi și făgăduința cerească o vom câștiga.

 

Psalmul 15

Păzește-mă Doamnă, Preasfântă Fecioară, revărsând asupra mea

O picătură din dar dumnezeiesc, precum s-a revărsat asupra Ta!

Căci sânul Tău dea pururi feciorelnic și toate ale Tale preacurate

Din Duh Sfânt ai născut pe Domnul-Fiu Preaiubit, Stăpân pe toate!

Binecuvântat este al Tău piept, Slăvită Fecioară, care a hrănit,

Pe Mântuitorul nostru, Hristos, cel neîncăput și nemărginit!

Aduceți laude Preacuratei Fecioare, milă și har să dobândiți

Iar al Ei nume mare, Nașterea și Zămislirea în veci o slăviți!

 

Psalmul 16

Mărturisindu-ne Ție, Preacurată Fecioară, cu-al bucuriei glas,

Ascultă dreptatea mea și alungă de la mine al meu greu necaz,

Atunci doar neîndoielnic asupra mea cu har se vor revărsa

Nemărginita-Ți  milă, pătrunsă de necuprinsa bunătatea Ta!

Sfinte fecioare, în iubirea față de Dumnezeu asemănați-vă Ei,

Căci cununile raiului au primit fecioarele mucenițe, drepte femei!

Pe Tine, Milostivă Maică, Stăpână, dea pururea te slăvesc,

Comoară nejefuită și fără de preț a fecioarelor, care te iubesc!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com