Header image

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne și ne binecuvântează pe noi! Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA I

10:00, luni, 22 februarie, 2021 | Cuvinte-cheie: ,

Cred că de datoria fiecărui creștin ortodox este de a citi cel puțin odată Psaltirea Prorocului și Împăratului David…

Aceasta este un izvor nesecat de înțelepciune, care luminează toate simțirile inimii, toate cugetele sufletului  și toate mișcările minții[1]. De câte ori am  citit Psaltirea, de fiecare data redescoperind-o altfel, mai profund și mai larg…

Psaltirea dă răspuns la orice întrebare în toate timpurile și împrejurările pentru cei ce au urechi să audă și ochi ca să vadă…

Inițial m-am gândit, ca semn de recunoștinșă pentru marea comoară, pe care cu îngăduirea Domnului o avem,  să încerc să o cânt în versuri… Acest lucru l-au făcut mai mulți înțelepți ai timpurilor…

Am luat binecuvântarea Preoților pentru acest lucru responsabil și minunat… În timpul rugăciunilor, însă, privirea mea țintită către Preacurata Fecioară, parcă mi s-a luminat printr-o dorință mare, chiar imensă, care a apărut instantaneu, anume, de a cânta în versuri Psaltirea Maicii Domnului…doar prin Ea lumea L-a cunoscut pe Dumnezeu în chip de Om…

Gândul meu a rămas ferm și consecvent, mai ales, că o astfel de cântare, din căutările mele nu am găsit. Am început lucru asupra acestor imnuri, dedicate Maicii Domnului sub forma de psalmi, în noiembrie 2020 și aș dori să remarc, că fac acest lucru cu multă dragoste și bucurie din îndemnul inimii și a sufletului. Mai mult, de fiecare data când scriu, respectând rigoriile premise de psalmi, parcă simt privirea blândă, însoțită de inconfundabilul zâmbet luminous, care emană satisfacție și încurajare a Mult milostivei noastre Stăpâne…

Eu, însă mereu, parcă aș avea regrete spre mai bine,  precum că mult mai multe merită Preacurata… Cu toate aceste, cerându-I mereu binecuvântarea, merg înainte…

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluiește-ne și ne binecuvântează pe noi! Doamne ajută! Slăvit să fie Domnul!

Cu mult respect și plecăciuni,

Alexandra Tkacenko

[1] Psaltirea  Prorocului și Împăratului David, Ed. Cartea Ortodoxă, pag.3

***

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA I

Psalmul 1

Fericit este  bărbatul, dea dreptul fericit

Care al Tău nume, Pururea Fecioară a iubit!

Cu-al Tău dar el sufletul își va-ntări

Și ca un pom la vremea sa el va rodi!

Fericită ești de-a pururea, Maică-ntre femei

Cu-a Ta frumusețe le întreci pe toate cu temei

Îngeri și arhangheli covârșești prin sfințenie

Si-a inimii sfântă credință, plină de smerenie.

 

Psalmul 2

De ce se tulbură neamurile, Preasfântă Maică,

Când se ridică împotriva mea ca o mare haită?

Cu-ale Tale înfricoșări îi rușinează și-i doboară,

Să ne-acopere doar dreapta Ta, Maică-Fecioară!

Risipește, norii păcatelor și a lor fărdelegi lucrate,

A lor povară grea o ridică, blândă Maică, din spate,

Cei osteniți și-mpovărați veniți la Maica să vă luminați

De strălucirea feței Ei și nemărginita-I milă o lăudați!

 

Psalmul 3

Mult s-au înmulțit vrăjmașii mei văzuți și nevăzuți,

Risipește-I Doamnă Sfântă, numai Tu poți să m-ajuți!

Cu viforul dreptății Tale, spulberă-I, că mă necăjesc,

Vindecă-mi neputința, Stăpână, de-a pururi Te slăvesc!

Încălzește-mi inima mea rece și vrăjmașilor nu mă lăsa,

Sufletului vino-n ajutor, Maică Sfântă, ești salvarea mea!

La  limanul mântuirii să mă duci când o fi să mor,

Slavă Ție, ocrotitoarea mea și a celor fără de ajutor!

 

Psalmul 4

Preasfântă Maică, Fecioară, când eu  Te-am chemat,

Cu multă credință și nădejde,  m-ai auzit și m-ai apărat,

Din cursele duhurilor  răutății, Tu, Maică, sub cer m-ai izbăvit,

Când al meu suflet să-l răpească, să-l înghită s-au pregătit.

Bunătatea Ta cu milostiviri, revars-o, blândă, Maică, Marie

Asupra celor, ce al Tău nume sfânt îl caută mereu și-n vecie!

Binecuvântată-ntre femei ești Tu Doamnă, Sfântă Fecioară,

A Ta stăpânire se va întinde nemărginit cu lumină și soare!

 

Psalmul 5

Graiurile mi le-ascultă, Preasfântă de-a pururi Fecioară,

Nu-Ți întoarce de la mine, fața Ta blândă, bună Mamă,

Schimbă-mi plânsu-n bucurie și suspinu-n veselie,

Ca vrăjmașul meu la ale mele picioare mereu să fie.

Binecuvântată ești, fiică-a Împăratului Ceresc și ai Tăi părinți,

Ierusalimului de Sus și de jos, slavă, cunună a celor sfinți!

Cei ce Te binecuvântează, vor reuși și vor fi binecuvântați,

Iar cei ce Te ocărăsc, în vecii vecilor vor fi blestemați!

 

Psalmul 6

Preasfântă Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu,

La Tine cu toții nădăjduim, Apărătoarea noastră, mereu!

Nu într-a sa iuțime să ne mustri și să ne osândească,

Nici întru mânia sa Dreptul Judecător să ne pedepsească.

Pentru al Tău măreț și sfânt  nume, ai grijă de noi,

Cu-ale Tale rugăciuni de iad ne izbăvește și de nevoi,

Căci cunoscându-Ți minunile mari, nu morții Te vor lăuda

Dar cei vii cu al Tău har de-a pururi Te vor binecuvânta!

 

Psalmul 7

Născătoare de Dumnezeu, întru Tine mereu am nădăjduit,

Ca să mă aperi și să mă mântuiești de cei ce m-au prigonit!

Întru  smerenia mea bine plăcut doresc mereu Ție să-Ți fiu,

Iar al Tău nume sfânt să-L slăvesc și să-l păzesc ca un fiu!

Strălucirea feței Tale sufletul clar să-mi lumineze,

Iar milostiva-Ți privire conștiință să-mi însenineze!

Doar prin Tine, Maică, voi aduce din plin și îndesat

Rugăciunile înaintea Domnului meu, Celui Preaînalt!

 

Psalmul 8

Preasfântă Stăpâna mea, al meu suflet îl izbăvește,

De vrăjmașii văzuți și nevăzuți ne-ncetat mă păzește!

Prin Tine Domnul, Mântuitor și Frate al nostru a devenit,

Iar cuvântul Lui ca  lâna pe rouă, peste Tine a coborât!

Binecuvântat este rodul pântecului Tău, Maică Marie,

Binecuvântată este curăția Trupului Tău pe vecie!

Binecuvântate sunt îndurările inimii Tale, Sfântă Fecioară,

Slavă Ție, a tuturor credincioșilor, grabnică apărătoare!

Contact Form Powered By : XYZScripts.com