Apariție de carte ortodoxă - ABC-ul CREȘTIN ÎN LEGEA DOMNULUI - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Apariție de carte ortodoxă – ABC-ul CREȘTIN ÎN LEGEA DOMNULUI

10:21, sâmbătă, 23 noiembrie, 2013 | Cuvinte-cheie: , , , , , , ,

La Editura CUVÎNTUL-ABC a apărut, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, lucrarea intitulată ABC-ul CREȘTIN ÎN LEGEA DOMNULUI, coordonator preot Pavel Borșevschi, redactor științific preot Andrei Rusu, Biserica „Sfântul Dumitru” din Chișinău.

Lucrarea a văzut lumina tiparului grație susținerii financiare din partea Fondului de binefacere „Preacuviosul Paisie Velicicovschi”.

 ABC-ul CREȘTIN ÎN LEGEA DOMNULUI,  conţine cinci părţi, care includ paragrafe şi subparagrafe, în funcţie de temă.

IMG_0195

Din partea întâi, Noţiuni preliminare, cititorul va putea înţelege ce este Universul creat de Dumnezeu, ce este rugăciunea şi cum să ne rugăm, ce este Biserica, ce înseamnă binecuvântarea preotului, ce sunt icoanele în cultul ortodox şi de ce ne numim creştini ortodocşi.

Partea a doua, Rugăciunea la toată vremea și trebuința, este consacrată explicării celor mai uzuale rugăciuni.

În partea a treia, Despre credința ortodoxă, se vorbește despre menirea omului, despre sinoadele ecumenice şi se explică amănunţit Simbolul Credinţei, se discută despre naşterea veşnică a lui Iisus Hristos, despre minunile lui Dumnezeu şi despre învierea generală a morţilor.

Cele zece porunci ale Legii Domnului şi cele nouă porunci ale fericirilor sunt explicate în partea a patra a ghidului, intitulată Despre viața creștină.

Partea a cincea, Despre rânduiala slujirii în Biserica Ortodoxă, oferă cititorului interesat informaţii despre rânduiala slujirii în Biserica Ortodoxă, despre anul liturgic şi despre cel mai semnificativ moment al vieţii creştine – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.

Editorul menționează în Prefață că, actualmente, „ tot mai frecvent constatăm cu tristeţe că tinerii şi chiar oamenii mai în vârstă au cunoştinţe vagi şi fragmentare despre credinţa în care au fost botezaţi. Dar harul primit la Botez îi aduce pe majoritatea din ei la Biserică şi este cunoscută dorinţa multora de a-şi potoli foamea duhovnicească mai întâi “cu lapte, nu cu mâncare tare”, după cum spune Apostolul Pavel (I Corinteni 3, 2), o tratare teologică nefiind accesibilă unei persoane nepregătite”.

Anume din aceste considerente, abecedarul creștin pe care îl aveţi în faţă, după cum constată coordonatorul volumului, preotul Pavel Borșevschi, în CUVÎNT-ÎNAINTE, propune cititorilor, într-un limbaj simplu şi actual, cele mai importante noţiuni de învăţătură ortodoxă. Așadar, cititorul va găsi răspunsuri la întrebările de ce trebuie să credem, în cine trebuie să credem şi cum trebuie să credem. Totodată, coordonatorul volumului subliniază că ABC-ul creștin  poate fi folosit ca îndrumar de educaţie religioasă în familie, în şcoală la ora de religie, în şcolile duminicale pe lângă parohii şi în oricare alte instituţii interesate de educaţia religioasă.

Felicităm pe toți cei care au contribuit într-un fel sau altul la realizarea volumului și încheiem cu cuvintele editorului, doamnei Ana Botnaru: „ne dorim din tot sufletul ca această lucrare să ne ferească pe noi toţi de devieri şi greşeli, să ne conducă la adevărata cunoaştere a măreţiei credinţei ortodoxe, să ne determine să simţim ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu şi să ne bucurăm mereu de frumuseţea iubirii Sale.

ABC-ul CREȘTIN ÎN LEGEA DOMNULUIEditura „CUVÎNTUL-ABC”, Chișinău 2013, 328 p., ISBN 978-9975-4496-3-2

Contact Form Powered By : XYZScripts.com