Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XV - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Cântarea Psaltirii Maicii Domnului – CATISMA XV

12:17, joi, 21 martie, 2024 | Cuvinte-cheie:

Psalmul 105

Mărturisiți-vă Împărătesei, Născătoarei de Dumnezeu, că bună este întru ale ei  îndurări,

Că cine va face cunoscute toate laudele ei mărețe, cine va mărturisi nesfârșitele ei puteri?!

O, Preamilostivă Doamnă Stăpână, sporește mântuirea ta de Maică Sfântă îngăduitoare

Celor care suntem necontenit înviforați în oceanul lumii deșarte de nelegiuiri pierzătoare!

Din toată inima te rugăm și cu tot sufletul te mărim, auzi glasurile care suspină către tine,

Ajută-i pe neajutorați, mângâie-i pe cei ce plâng, veselește-i pe necăjiți, Izvor viu de milostivire

Și de viață dătător pentru cei care, cu credință și rugăciuni, aleargă spre tine întru izbăvire!

Mărire ție, Maică, Nădejdea noastră, care nu ne faci de rușine, mijlocind pentru noi mântuire!

 

Psalmul 106

Mărturisiți-vă Domnului, că este bun, mărturisiți-vă și Iubitei Sale Maici, mult preaslăvite,

Preasfintei Născătoarei de  Dumnezeu, că mari sunt asupra noastră milele ei nemărginite!

Ea ne arată cărările adevărului ceresc și pe calea adevăratei înțelepciuni ea ne povățuiește,

Ne învață frica de Domnul și gonește dragostea deșartă de lume din inima care o iubește!

Fericiți suntem noi, că bineplăcute sunt în fața ei rugăciunile noastre umile și osârduitoare,

Iar ale noastre case se vor umple din plin cu  preasfântul ei har, devenind neîncăpătoare!

Sufletele cele flămânde mărinimos se vor sătura și cele însetate îndestulător se vor adăpa,

Că din sânul ei va izvorî ca un izvor viu și veșnic, pentru a noastră mântuire, spre a ne salva!

 

Psalmul 107

Gata este inima mea, Stăpână Doamnă Fecioară și Maica Dumnezeului Atotfăuritor,

Gata este inima mea smerită să-ți cânte cerești și mărețe laude de bucurie înălțător!

A căuta harul tău minunat este mai bine decât a căuta pietrele scumpe și aurul lăudat,

Pentru că milele nesfârșite ale Domnului sunt asupra celor care te cinstesc cu adevărat!

Preacuvioasă Maică, cei care  te proslăvesc din tot sufletul și din toată  inima, salvați  vor fi

Și, sigur, ei în veșnica și înfricoșătoarea pierzare nu vor nimeri, căci tu  îngăduitor îi vei ocroti!

Cei care te cheamă pe tine, Maică-Izbăvitoare, în grele necazuri și în ispite înșelătoare,

Vor fi păziți  când vii la noi cu aripile tale cerești întinse, Sfântă Maică Ocrotitoare!

 

Psalmul 108

Preamilostivă Doamnă, Preasfântă Maică Fecioară, să nu taci ale mele laude cinstite,

Aduse osârduitor și cu multă umilință ție, din dorința sufletului și a inimii mele smerite!

Această cântare de psalmi de laudă și mărire, închinată ție, Maică, îngăduie și o primește,

Caută la osteneala mea nefățarnică și fă-o bineplăcută ție, că sunt  plină de năzuință și nădejde!

Păzește-mă viu și nevătămat sub apărarea nepărtinitoare a dreptei tale ocrotitoare

Și alină-mi al meu suflet neputincios și zdrobit cu ale tale mângâieri vindecătoare!

Cu bunătatea fără margini și cu mila sfântă și neîncăpută a Fiului tău Mult Iubit,

Adevăratul meu Mântuitor, Domn și Atotputenic Dumnezeu, în vecii vecilor slăvit!

 

PSALTIREA MAICII DOMNULUI ÎN VERSURI
Autor: Alexandra Tkacenko-Nagnibeda

Contact Form Powered By : XYZScripts.com