Nouă apariție editorială: „Cântările Vecerniei și ale Utreniei” - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Nouă apariție editorială: „Cântările Vecerniei și ale Utreniei”

12:52, marți, 4 iunie, 2019 | Cuvinte-cheie: , , , ,

„Nimic nu reuşeşte să înalţe într-atât sufletul şi oarecum să-l înaripeze, să-l ridice de pe pământ, să-l desfacă de legăturile trupului… ca o melodie vocală, sau o cântare inspirată, perfect alcătuită ritmic… Nimic nu ridică sufletul, nu-i dă aripi, nu-l smulge din cele pământeşti, nu-l eliberează din legăturile trupeşti, nu-i inspiră înţelepciunea divină, nu-l face să dispreţuiască cele de jos, precum muzica şi accentele măsurate ale unui cântec dumnezeiesc.” (Sf. Ioan Gură de Aur)

Astăzi, mai mult ca oricând, țara noastră este încercată de o criză a creatorilor de frumos, cât și a celor care admiră și prețuiesc frumosul, în special cei care susțin și îmbogățesc tezaurul sacru al muzicii noastre bisericești din Moldova. O deosebită creatoare însetată de frumos și de artă a zilelor noastre este monahia Agnesia (Ucraineț), viețuitoare a mănăstirii „Sfânta Treime” din Glinjeni, cea care recent a publicat cea de-a doua sa colecție de imne liturgice întitulată „Cântările Vecerniei și ale Utreniei”.  

Maica Agnesia a fost aleasă de Dumnezeu și considerată demnă de a fi mijlocitoare între El şi oameni prin cântarea bisericească. Prin lucrarea ei plină de nevoință pe altarul muzicii bisericești, pe lângă munca editorială, Monahia Agnesia înfrumusețează și sfintele slujbe de zi cu zi prin cântările bisericești, facilitând în același timp aprofundarea trăirii sacrului de către monahi și mireni.

Prin muzica bisericească există posibilitatea de a exprima într-un mod foarte sincer, limpede, cele mai profunde sentimente. Prin nobleţea ei muzica sacră înnobilează și sufletele celor ce o interpretează, dar și a celor ce o ascultă și se roagă prin intermediul ei, înălţându-i astfel pe toți spiritual și îndepărtându-i de imanentul lumii acesteia. Cântarea bisericească poate forma şi desăvârşi frumuseţea sufletească a oricărui creștin, fie tânăr, bătrân, călugăr sau laic.

Monahia Agnesia (Ucraineț) (născută la 7 aprilie 1981 în localitatea Iabloana, raionul Glodeni, Republica Moldova), autoarea acestei impresionante noi colecții imnografice ale Laudelor Vecerniei și Utreniei, este în prezent blagocină (din anul 2010) a mănăstirii de maici cu hramul „Sfânta Treime” din satul Glinjeni, raionul Fălești.

A pășit pe calea monahismului la vârsta fragedă de 12 ani, când a fost primită la ascultare în Mănăstirea Hâncu din satul Bursuc, raionul Nisporeni, iar în 1994 este călugărită de către Ieromonahul Petru (Musteaţă), actualul Episcop de Ungheni și Nisporeni.

În perioada anilor 2001-2004 a absolvit cursul complet al Școlii Duhovnicești din or. Bender, la specialitatea Regentă (dirijare corală). Între anii 2004-2007 a făcut ascultare la Mănăstirea „Cuvioasa Eufrosinia” din  orașul Poloțk, Belarus.

Reîntorcându-se în țară, din anul 2007 până în anul 2010 continuă să fie în ascultare la Mănăstirea cu hramul „Sfântul Gheorghe” din satul Suruceni, raionul Ialoveni, unde lucrează la apariția primei cărți de imne liturgice întitulate „Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări bisericești: (Partitură pentru cor omogen)”, selecție, aranjament și traducere de monahia Agnesia (Ucraineț), notograf Liliana Grosu, carte tipărită cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, editată la Ch.: Cu drag, 2011 (Tipografia „Serebia”).

În acest an reprezentativ, după o muncă asiduă de aproximativ opt ani, a apărut de sub tipar cea de-a doua carte de imne liturgice „Cântările Vecerniei și ale Utreniei”, selecție, aranjament și traducere de către monahia Agnesia (Ucraineț), tipărită cu binecuvântarea PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, și editată la Chișinău: [s. n.], 2019 (Tipografia Centrală).

Îi suntem recunoscători Maicii Agnesia pentru efortul enorm pe care l-a depus la adunarea, prelucrarea și publicarea acestor valoroase colecții de imne liturgice de o mare profunzime duhovnicească, atât de mult necesare cântăreților bisericești, dascălilor și conducătorilor de coruri bisericești, dar și stranelor noastre cele de la parohii, cât și cele din sfintele mănăstiri, dorindu-i ca prin cântarea bisericească să dobândească în suflet cea mai mare virtute creștinească: iubirea.

Muzica liturgică sau psalmodierea frumoasă are puterea de a ajuta creștinul de astăzi însetat de iubire și de sens în urcușul său spre mântuire, spre realitățile cerești, spre cunoașterea tainelor lumii cerești – locul de unde își are originea și arta muzicii, fapt susținut atât de mărturiile biblice, cât și de efectul binefăcător al ei asupra vieții noastre duhovnicești. Muzica bisericească rămâne a fi expresia urcușului sufletului nostru spre Prototipul său!

 

Prof. Serghei CRUDU,

Conducător al Grupului coral bărbătesc „Gnosis” din Chișinău

*******

Cartea Cântările Vecerniei și ale Utreniei” poate fi procurată la Magazinul bisericesc pe de teritoriul Mitropoliei Moldovei din capitală, precum și la pangarul mănăstirii Glinjeni (s. Glinjeni, r. Fălești).

Contact Form Powered By : XYZScripts.com