Arhive manastirea suruceni - Pagina 14 din 21 - Portalul "Moldova Ortodoxă" | Portalul "Moldova Ortodoxă"
Header image

Articole din rubrica Ştiri

Duminica Izgonirii lui Adam din Rai la Mănăstirea Suruceni

„Postul este readucerea omului la mișcarea sa către Dumnezeu”. (IPS Hieroteos Vlachos) Numeroși credincioși au participat alături de obștea monahală, Duminică, 14 martie 2021, la Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea…

2:00, duminică, 14 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Mănăstirea Suruceni

„Iubirea creştină este „imposibilitatea posibilă” de a-L vedea pe Hristos în celălalt, oricine ar fi, şi pe care Dumnezeu, în iconomia Sa veşnică şi tainică, a hotărât să-L aducă în…

12:20, duminică, 7 martie, 2021 | Continuarea

Duminica Fiului Risipitor la Mănăstirea Suruceni

„De la părintească slava Ta depărtându-mă neînțelep­țește, întru răutăți am risipit bogăția ce mi-ai dat…Primeș­te-mă pe mine cel ce mă pocăiesc!” (Condacul de la Utrenia Duminicii „Fiului risipitor”) În Duminica…

4:15, duminică, 28 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica Vameşului şi a Fariseului la Mănăstirea Suruceni

„Oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.” (Luca 18, 14) În Duminica Vameşului şi a Fariseului numeroși credincioși au…

1:50, duminică, 21 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica lui Zaheu Vameșul la Mănăstirea Suruceni

Să alergăm să ne înălţăm ca să-L vedem pe Hristos. Nimic, din tot ce-a fost şi din tot ce este, nu-i atât de vrednic de privit. Să ne ridicăm din…

4:10, duminică, 14 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Iisuse, Fiule al lui ­David, miluiește-mă!” (Mc.10,47) În Duminica a XXXV-a după Rusalii, numeroși credincioși au trăit bucuria duhovnicească a rugăciunii alături de obștea monahală a Mănăstirii Suruceni. Evanghelia acestei…

1:32, duminică, 7 februarie, 2021 | Continuarea

Duminica a XXXIV-a după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

„Trebuie să părăsim totul ca să Îl dobândim pe El, dacă iubim încă altceva sau chiar pe noi prea mult, nu-L putem câştiga pe El prin iubirea totală şi deci…

12:31, duminică, 31 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica după Botezul Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Poporul care stătea întru întuneric a văzut lumină mare, şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit” (Matei 4, 16).  Duminica după Botezul Domnului a…

1:19, duminică, 24 ianuarie, 2021 | Continuarea

Sărbătoarea Teofaniei la Mănăstirea Suruceni

Arătatu-Te-ai în lume, Cel Ce ai făcut lumea, ca să luminezi pe cei ce şedeau întru întuneric, Iubitorule de oameni, Slavă Ţie. (Troparul Sărbătorii) Sărbătoarea Arătării Domnului a reunit în…

1:00, marți, 19 ianuarie, 2021 | Continuarea

Ajunul Sărbătorii Arătării Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Vine Hristos să dea mântuire tuturor credincioșilor prin Botez, că întru aceasta pe Adam curățește, pe cel căzut înalță, pe tiranul cel ce l-a surpat îl rușinează, cerurile deschide, pe…

2:30, luni, 18 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica dinaintea Botezului Domnului la Mănăstirea Suruceni

„Nimenea nu e atât de bun și de milos ca Domnul, dar nici El nu iartă pe cel ce nu se pocăiește.” (Sfântul Marcu Ascetul) În Duminica dinaintea Botezului Domnului,…

12:30, duminică, 17 ianuarie, 2021 | Continuarea

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului sărbătorită la Mănăstirea Suruceni

“În El aţi şi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii, întru tăierea împrejur a lui Hristos. Îngropaţi fiind împreună cu El prin…

5:24, joi, 14 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica după Nașterea Domnului la Mănăstirea Suruceni

Cunoscând pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a întunecat (Rom. 1,21). În Duminica…

11:40, duminică, 10 ianuarie, 2021 | Continuarea

Nașterea Domului sărbătorită la Mănăstirea Suruceni

„Aleargă cu steaua și adu daruri cu magii, aur, tămâie și smirnă, ca unui împărat și ca unui Dumnezeu și ca unui mort din pricina ta! Doxologește cu păstorii, cântă…

3:47, joi, 7 ianuarie, 2021 | Continuarea

Duminica dinaintea Nașterii Domnului,a Sfinților Părinți, la Mănăstirea Suruceni

„Cum aşteptăm noi pe Stăpânul Lumii, pe Stăpânul stăpânilor, pe Mântuitorul neamurilor? Va găsi Pruncul Iisus Hristos cu Sfânta lui Maică un colţişor curat şi odihnitor în ieslea din Betleemul…

1:12, duminică, 3 ianuarie, 2021 | Continuarea

Contact Form Powered By : XYZScripts.com